مسیح، ضد مسیح

از وجوه‌ مشترك‌ِ برجسته­ی‌ همه‌ كسانی‌ كه‌ مراحل‌ چندگانه‌ی اندیشه‌ی مسیحیت ‌صهیونیستی‌ را برشمرده‌اند، جنگ‌ آرماگدون‌ یا جنگ‌ فرات‌ است‌. جنگ‌ آرماگدون‌ در دره‌ی مجدو در دشت‌ خزرال‌ واقع‌ در شمال‌ اسرائیل‌ و در كرانه‌ی اسرائیل‌ و در ساحل‌ غربی‌ رود اردن‌ روی‌ می‌دهد.