پیامک تبریک ولادت امام حسن عسکری

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری | به مناسبت امروز ولادت امام حسن عسکری هفت متن ادبی در زیر آورده ایم.

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره یک
من آن فقیر خسته دل که رخ نهاده بر درت
به جرم رو سیاهیم مرا مرانی از درت
بگو دعا کند به ما مهدی مَه لقای تو
منم منم گدای تو گدای بی نوای تو

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره دو
مبارک ای مسلمانان که آمد جان و هم جانان
شده خورشید سیمای امام عسکری تابان
پسر هادی، پدر مهدی، بحق نامش حسن آمد
حسن آمد حسن آمد…

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره سه
یا حسن عید تو امروزِ و دل عیدی می خواد
عیدیمون باشه همین که آقامون مهدی بیاد

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره چهار
خورشید به بر ستاره دارد امشب
افروخته ماه پاره دارد امشب
حسن است امام عسگری پا تا سر
زهرا حسن دوباره دارد امشب

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره پنج
خورشید سپهر رهبری پیدا شد
احیاگر فقه جعفری پیدا شد
تبریک به مهدی که به عالم امشب
رخسار اما عسگری پیدا شد

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره شش
تو آسمون عشق خورشید ایمانی
تو سومین نسل از شاه خراسانی

متن تبریک ولادت امام حسن عسکری شماره هفت
ای پدر مهدی
ای آشیانه ی ایمان
ای کاروان نورانی عشق
ای ستاره ی جان
میلادت بارها مبارک باد