نگاهی به «شرح چهل حدیث‏» امام خمینی

امام خمینی شرح چهل حدیث را به عنوان كتاب اخلاقی نگاشته است كه علاوه بر راهنمایی خواننده، خود نیز جزئی از فرآیند علاج بیماریهای اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، كاركرد یك كتاب اخلاق در نظر ایشان با كاركردی كه معمولا برای این‏گونه كتابها در نظر می‏گیرند متفاوت است. اما پرسشی كه مطرح می‏شود این است كه چگونه یك كتاب می‏تواند بیش از اطلاع‏رسانی، ایفای نقش بكند.