دنیای مخابرات و ارتباطات ـ سال هفتم، شماره ۸۱، اردیبهشت ۱۳۹۰

▪ اتحادیه بین المللی مخابرات ▪ فناوری نوین لیزر انقلابی در عرصه ارتباطات ▪ نخستین مکالمات تلفنی

▪ خبرهای ICT در ماهی که گذشت/ معصومه فقیهی: ص ۳
▪ اخبار زیرساخت: ص ۴
▪ اخبار جهان/ عباس نشاط: ص ۶
▪ از نگاه دیگران/ از نگاه خودی ها: ص ۷
▪ اتحادیه بین المللی مخابرات / عباس نشاط: ص ۱۰
▪ بهینه سازی ترافیک آی ژی در ماهواره / عباس زندباف: ص ۱۱
▪ استاندارد واسط نوری اترنت s۴۰/gb / بامداد توکلی: ص ۱۲
▪ مدیریت شبکه های نسل بعد / فرزاد رهنما: ص ۱۴
▪ روش جدید سنجش تاخیر گروهی در تحلیل کننده شبکه / فاطمه قنبری: ص ۱۶
▪ فناوری نوین لیزر انقلابی در عرصه ارتباطات / الهه سلطانی حقیقت: ص ۱۷
▪ پروژه استانداردسازی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران و تشکیل گروه تخصصی واژه گزینی / عباس پورخصالیان: ص ۱۸
▪ نخستین مکالمات تلفنی / عباس زندباف: ص ۲۰
▪ مروری بر وضعیت کاربران ADSL در کشور: ص ۲۲
▪ عناوین مهمترین خبرهای حوزه فراخ باند در فروردین ۹۰: ص ۲۵
▪ گزیده اخبار: ص ۲۶
▪ دسترسی به خدمات عام ICT / مهناز غفوری: ص ۳۱
▪ استفاده مشترک از زیر ساخت های مخابراتی / جمال صوفیه: ص ۳۴
▪ معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات مبین نت : وایمکس مبین نت یک پدیده است / سوگل قدیری: ص ۳۶
▪ بازار جهانی تجهیزات وایمکس تا ۲۰۱۴ به مرز ۹/۶ میلیارد دلار خواهد رسید / الهه سلطانی حقیقت: ص ۳۹
▪ روند جهانی توسعه فناوری وایمکس / جمال صوفیه: ص ۴۰
▪ معضل بی وفایی بهره برداران وایمکس / عباس زندباف: ص ۴۲
▪ نظر تحلی گران فاوا در مورد ناآرامی های اخیر در خموشا / سحر اسکندریون: ص ۴۴
▪ مدل ایرانی شدن ارزیابی آمادگی برای ژیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی / صغرغ ابراهیم پور، علی نقی مصلح شیرازی: ص ۴۶
▪ اینترنت پاک نسخه ای دیگر از اینترنتی ملی / الهه سلطانی حقیقت: ص ۴۹
▪ شبکه ملی اینترنت به روایت مقامات رسمی / فاطمه رادبه: ص ۵۰
▪ اینترنت ملی و زیرساخت های آن / فرزاد رهنما: ص ۵۶
▪ همجواری اینترنت ملی و اینترنت جهانی / نوریه محسنی: ص ۵۷
▪ ICT و دولت الکترونیکی برای پیشرفت روستایی / محسن نوری مقدم: ص ۵۸
▪ نسل به نسل با شبکه های رادیویی (تکرار کننده ها و کدهای کاهش تداخل) / شروین هادی نژاد: ص ۶۲
▪ واژه های فاوا / بامداد توکلی: ص ۶۶
▪ وبگاه های جالب / عباس زندباف: ص ۶۷
▪ تازه های کتاب / عباس نشاط: ص ۶۸
▪ اخبار گروه پیشگامان کویر یزد: ص ۶۹