صنعت صدا و تصویر ـ سال ششم، شماره ۳۳، بهمن و اسفند ۱۳۸۹

▪ ضبط صدای گیتار التری با استفاده از تقویت کننده ▪ اصول دینامیک با معرفی کمپانی بیرداینامیک ▪ آموزش مسترینگ در موسیقی با نرم افزار ازن

▪ سرمقاله / فرهاد جوادی اقدم: ص ۴
▪ اخبار / شهناز جوادی اقدم: ص ۵
▪ مبانی تبدیل آنالوگ- دیجیتال / ارد انزابی پور: ص ۱۱
▪ ضبط صدای گیتار التری با استفاده از تقویت کننده / علی ابهری: ص ۱۵
▪ چگونه میکروفنی متناسب با کارمان پیدا کنیم / علیرضا جهان پناه: ص ۲۰
▪ نگاهی به Kong در ریزن / نریمان نکویی: ص ۲۴
▪ مقدمه ای بر صداگذاری و صدابرداری تئاتر / آیدین الفت: ص ۲۷
▪ بررسی Liquid Saffire ۵۶ / ارد انزابی پور: ص ۲۹
▪ اصول دینامیک با معرفی کمپانی بیرداینامیک / مترجم: فرشته زمانی: ص ۳۳
▪ گزارشی از استودیو مهر آوا: ص ۳۸
▪ گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی صدابرداری موسیقی: ص ۴۴
▪ ویدیو فراپوش / مترجم: سعید رحمانیان: ص ۴۵
▪ سیزر / زهرا جلیل زاده: ص ۵۰
▪ نیازمندیها: ص ۵۵
▪ معرفی نرم افزار: ص ۵۸
▪ رویدادهای تخصصی: ص ۶۰
▪ بخش موسیقی: ص ۶۱
▪ آموزش مسترینگ در موسیقی با نرم افزار ازن: ص ۶۲
▪ معرفی کتاب: ص ۶۵