▪ و این بود لیگ نهم ▪ مصاحبه خیالی ▪ زندگی نامه علیرضا منصوریان

▪ و این بود لیگ نهم: ص ۸

▪ تلخ و شیرین: ص ۱۲

▪ مصاحبه : مجتبی جباری: ص ۱۴

▪ عکس نوشت: ص ۲۰

▪ مصاحبه خیالی: ص ۲۲

▪ طنز: ص ۲۶

▪ مصاحبه : هوار ملا محمد: ص ۳۴

▪ فوتبال خارجی: ص ۳۸

▪ مصاحبه سرمربی : مدیرروستا: ص ۸۶

▪ قصه های فوتبالی: ص ۹۸

▪ تیم ملی: ص ۱۰۰

▪ مصاحبه : وحید هاشمیان: ص ۱۱۰

▪ کارت قرمز: ص ۱۱۲

▪ مصاحبه: مهدی مهدوی کیا: ص ۱۲۲

▪ پیشکسوتان: ص ۱۲۸

▪ آنالیز: ص ۱۳۴

▪ رخ به رخ سرخابی: ص ۱۳۸

▪ زندگی نامه علیرضا منصوریان: ص ۱۴۲

▪ عکس و مکث: ص ۱۵۰

▪ جدول: ص ۱۵۴

▪ ماشین: ص ۱۵۶

▪ اخبار انگلیسی: ص ۱۵۸

دو هفته نامه فوتبال

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی فتح‌الله زاده خویی

سردبیر: مرتضی موسوی زنوز

مدیر اجرایی: محمدرضا میرزائی

تلفن: ۱۵-۸۸۹۱۲۵۱۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۲۱۱۰۴ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه افتخاری‌نیا ،‌ پلاک ۶۱، کدپستی: ۱۵۸۷۹۷۵۸۱۵

صندوق پستی: ۳۴۴۷/۱۵۸۱۵

نشانی الکترونیک: majaleh_footbal@lyahoo.com

بخش اشتراک: خانم جعفری

تلفن بخش اشتراک: ۸۸۸۰۶۹۱۵

تلفن بخش آگهی‌ها: ۸۸۹۰۲۱۱۱