▪ داستان کوتاه از اعیاد قربان و غدیر ▪ پرتوی از یوگا ▪ رنگ غذاها و چاکراهای بدن

▪ داستان کوتاه از اعیاد قربان و غدیر: ص ۲

▪ عید سعید قربان / عید سعید غدیر: ص ۳

▪ سرمقاله: ص ۴

▪ مشکلات بر سر راه: ص ۶

▪ یوگا و راه کارهایی برای غلبه بر نگرانی: ص ۱۰

▪ پرتوی از یوگا: ص ۱۲

▪ با پیشکسوتان یوگای ایران آشنا شوید: ص ۱۶

▪ غلبه بر پیری با تمرینات یوگا: ص ۲۰

▪ وقتی که هم مضطربیم و هم افسرده: ص ۲۴

▪ الکترومغناطیس: ص ۲۵

▪ آنچه یک معلم یوگا باید بداند: ص ۲۶

▪ رنگ غذاها و چاکراهای بدن: ص ۲۸

▪ اخبار ماه: ص ۲۹

▪ معرفی کتاب: ص ۳۰

▪ ۴ ماده غذایی برای بیماران دیابتی / سلامت روان ، اختلالات روان تنی: ص ۳۱

▪ یومی هو چیست ؟: ص ۳۴

▪ مکانیسم تمرینات یوگا: ص ۳۷

▪ تشخیص گونه ذهنی جسمی شما با آیورودا: ص ۳۸

▪ دهیانا: ص ۴۲

▪ تاریخچه یوگا در ایران: ص ۴۴

دوماهنامه دانش یوگا

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: سید عبدالحمید موحدی‌نائینی

آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان مهرداد خیابان وراوینی خیابان زیرک زاده نبش کوچه آرام پلاک ۱+۱۶

کد پستی: ۱۵۷۵۷۸۳۱۱۳

صندوق پستی: ۱۵۳۳-۱۵۷۴۵

تلفن: ۸۸۳۱۸۱۸۹ ۸۸۳۰۴۵۰۵ ۸۸۴۲۶۶۷ ۸۸۳۱۹۰۵۴

فکس: ۸۹۷۸۵۸۳۰

پست الکترونیک: info@danesheyoga.com

وبسایت: www.danesheyoga.com