▪ موسیقی درمانی ▪ در جستجوی آرامش ▪ راه کارهای کاهش استرس

▪ شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع): ص ۲

▪ سرمقاله: ص ۳

▪ از چه نگران هستید: ص ۴

▪ موسیقی درمانی: ص ۷

▪ غلبه بر پیری با تمرینات یوگا: ص ۸

▪ تاثیر نماز بر کاهش افسردگی: ص ۱۱

▪ یومی هو چیست ؟: ص ۱۲

▪ زندگی و رنگ ها: ص ۱۴

▪ تاریخچه شیوه های ضربه زدن سیستم های مریدنی ( EFT ): ص ۱۶

▪ چه مقدار فعالیت و ورزش برای سالمندان لازم است: ص ۱۷

▪ در جستجوی آرامش: ص ۱۸

▪ ورزش را به یک عادت تبدیل کنید: ص ۲۰

▪ بازتاب شناسی: ص ۲۲

▪ پرتوی از یوگا: ص ۲۴

▪ راه کارهای کاهش استرس: ص ۲۸

▪ آنتی اکسیدان ها: ص ۳۰

▪ آنتی اکسیدان ها: ص ۳۰

▪ تشخیص گونه ذهنی جسمی شما با آیورودا: ص ۳۴

▪ آنچه یک معلم یوگا باید بداند: ص ۳۸

▪ درمان به کمک حوزه های انرژی بدن: ص ۴۱

▪ آیا یوگا می تواند درمانی برای بیماری دیابت باشد: ص ۴۲

▪ ارگ گوگد: ص ۴۵

▪ ۱۰ روش برای داشتن رژیم غذایی سالم: ص ۴۶

▪ دهیانا: ص ۴۸

دوماهنامه دانش یوگا

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: سید عبدالحمید موحدی‌نائینی

آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان مهرداد خیابان وراوینی خیابان زیرک زاده نبش کوچه آرام پلاک ۱+۱۶

کد پستی: ۱۵۷۵۷۸۳۱۱۳

صندوق پستی: ۱۵۳۳-۱۵۷۴۵

تلفن: ۸۸۳۱۸۱۸۹ ۸۸۳۰۴۵۰۵ ۸۸۴۲۶۶۷ ۸۸۳۱۹۰۵۴

فکس: ۸۹۷۸۵۸۳۰

پست الکترونیک: info@danesheyoga.com

وبسایت: www.danesheyoga.com