▪ قصه های فوتبالی ▪ زندگی نامه زیدان ▪ زندگی نامه عابدزاده

▪ دربی ۶۸: ص ۸

▪ مصاحبه : سیاوش اکبرپور: ص ۱۲

▪ تلخ و شیرین: ص ۱۸

▪ فوتفالیست: ص ۲۰

▪ کاریکاتور: ص ۲۲

▪ مصاحبه : شبنم قلی خانی: ص ۲۶

▪ آفساید: ص ۳۰

▪ مصاحبه : اشپیتیم آرفی: ص ۳۴

▪ فیلم فوتبالی: ص ۳۸

▪ قصه های فوتبالی: ص ۴۲

▪ پرونده ویژه ( حسین کعبی ): ص ۴۴

▪ فوتبال خارجی: ص ۴۸

▪ زندگی نامه زیدان: ص ۶۰

▪ فوتبال بانوان: ص ۷۴

▪ فوتسال: ص ۷۶

▪ فوتبال پایه: ص ۷۸

▪ زندگی نامه عابدزاده: ص ۸۴

▪ Top Secret: ص ۸۸

▪ مصاحبه : پیروز قربانی: ص ۹۲

▪ مصاحبه خیالی : محمد دادکان: ص ۱۰۴

▪ کارت قرمز: ص ۱۰۶

▪ پیشکسوتان ( اصغر حاجیلو ): ص ۱۱۰

▪ مصاحبه سرمربی ( کربکندی ): ص ۱۱۴

▪ داوری ( خداداد افشاریان ): ص ۱۱۶

▪ ماشین ( راحتی یک اتومبیل خانوادگی ): ص ۱۲۰

دو هفته نامه فوتبال

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی فتح‌الله زاده خویی

سردبیر: مرتضی موسوی زنوز

مدیر اجرایی: محمدرضا میرزائی

تلفن: ۱۵-۸۸۹۱۲۵۱۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۲۱۱۰۴ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه افتخاری‌نیا ،‌ پلاک ۶۱، کدپستی: ۱۵۸۷۹۷۵۸۱۵

صندوق پستی: ۳۴۴۷/۱۵۸۱۵

نشانی الکترونیک: majaleh_footbal@lyahoo.com

بخش اشتراک: خانم جعفری

تلفن بخش اشتراک: ۸۸۸۰۶۹۱۵

تلفن بخش آگهی‌ها: ۸۸۹۰۲۱۱۱