فوتبال ـ شماره ۱۱۸، اول اسفند ۱۳۸۸

▪ قصه های فوتبالی ▪ زندگی نامه زیدان ▪ زندگی نامه عابدزاده

▪ دربی ۶۸: ص ۸ ▪ مصاحبه : سیاوش اکبرپور: ص ۱۲ ▪ تلخ و شیرین: ص ۱۸ ▪ فوتفالیست: ص ۲۰ ▪ کاریکاتور: ص ۲۲ ▪ مصاحبه : شبنم قلی خانی: ص ۲۶ ▪ آفساید: ص ۳۰ ▪ مصاحبه : اشپیتیم آرفی: ص ۳۴ ▪ فیلم فوتبالی: ص ۳۸ ▪ قصه های فوتبالی: ص ۴۲ ▪ پرونده ویژه ( حسین کعبی ): ص ۴۴ ▪ فوتبال خارجی: ص ۴۸ ▪ زندگی نامه زیدان: ص ۶۰ ▪ فوتبال بانوان: ص ۷۴ ▪ فوتسال: ص ۷۶ ▪ فوتبال پایه: ص ۷۸ ▪ زندگی نامه عابدزاده: ص ۸۴ ▪ Top Secret: ص ۸۸ ▪ مصاحبه : پیروز قربانی: ص ۹۲ ▪ مصاحبه خیالی : محمد دادکان: ص ۱۰۴ ▪ کارت قرمز: ص ۱۰۶ ▪ پیشکسوتان ( اصغر حاجیلو ): ص ۱۱۰ ▪ مصاحبه سرمربی ( کربکندی ): ص ۱۱۴ ▪ داوری ( خداداد افشاریان ): ص ۱۱۶ ▪ ماشین ( راحتی یک اتومبیل خانوادگی ): ص ۱۲۰