▪ دربی ۶۸ ▪ قصه های فوتبالی ▪ برشی از زندگی وین رونی

▪ دربی ۶۸: ص ۸

▪ مصاحبه : علی کریمی: ص ۱۲

▪ تلخ و شیرین: ص ۱۶

▪ فوتفالیست: ص ۱۸

▪ کاریکاتور: ص ۲۲

▪ مصاحبه ؛ رزیتا غفاری: ص ۲۴

▪ آفساید: ص ۲۸

▪ مصاحبه ؛ پژمان منتظری: ص ۳۲

▪ قصه های فوتبالی: ص ۳۶

▪ فیلم فوتبالی: ص ۴۰

▪ پرونده ویژه ( امیرحسین صادقی ): ص ۴۴

▪ برشی از زندگی وین رونی: ص ۴۸

▪ فوتبال خارجی: ص ۵۴

▪ مصاحبه سرمربی : پرویز مظلومی: ص ۶۴

▪ عکس و مکث: ص ۷۰

▪ فوتبال بانوان: ص ۷۸

▪ پرونده ویژه در خصوص مهدوی کیا: ص ۸۲

▪ Top Secret: ص ۹۶

▪ مصاحبه خیالی : محمد دادکان: ص ۱۰۲

▪ کارت قرمز: ص ۱۰۵

▪ امید رفت و برگشت: ص ۱۰۶

▪ اتاق آنالیز: ص ۱۰۸

▪ پیشکسوتان ( غلامحسین وفاخواه ): ص ۱۱۰

▪ داوری ( یدا... جهانبازی ): ص ۱۱۵

▪ ماشین ( راحتی یک اتومبیل خانوادگی ): ص ۱۱۸

دو هفته نامه فوتبال

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی فتح‌الله زاده خویی

سردبیر: مرتضی موسوی زنوز

مدیر اجرایی: محمدرضا میرزائی

تلفن: ۱۵-۸۸۹۱۲۵۱۴ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۲۱۱۰۴ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، کوچه افتخاری‌نیا ،‌ پلاک ۶۱، کدپستی: ۱۵۸۷۹۷۵۸۱۵

صندوق پستی: ۳۴۴۷/۱۵۸۱۵

نشانی الکترونیک: majaleh_footbal@lyahoo.com

بخش اشتراک: خانم جعفری

تلفن بخش اشتراک: ۸۸۸۰۶۹۱۵

تلفن بخش آگهی‌ها: ۸۸۹۰۲۱۱۱