فوتبال ـ شماره ۱۱۷، پانزدهم بهمن ۱۳۸۸

▪ دربی ۶۸ ▪ قصه های فوتبالی ▪ برشی از زندگی وین رونی

▪ دربی ۶۸: ص ۸
▪ مصاحبه : علی کریمی: ص ۱۲
▪ تلخ و شیرین: ص ۱۶
▪ فوتفالیست: ص ۱۸
▪ کاریکاتور: ص ۲۲
▪ مصاحبه ؛ رزیتا غفاری: ص ۲۴
▪ آفساید: ص ۲۸
▪ مصاحبه ؛ پژمان منتظری: ص ۳۲
▪ قصه های فوتبالی: ص ۳۶
▪ فیلم فوتبالی: ص ۴۰
▪ پرونده ویژه ( امیرحسین صادقی ): ص ۴۴
▪ برشی از زندگی وین رونی: ص ۴۸
▪ فوتبال خارجی: ص ۵۴
▪ مصاحبه سرمربی : پرویز مظلومی: ص ۶۴
▪ عکس و مکث: ص ۷۰
▪ فوتبال بانوان: ص ۷۸
▪ پرونده ویژه در خصوص مهدوی کیا: ص ۸۲
▪ Top Secret: ص ۹۶
▪ مصاحبه خیالی : محمد دادکان: ص ۱۰۲
▪ کارت قرمز: ص ۱۰۵
▪ امید رفت و برگشت: ص ۱۰۶
▪ اتاق آنالیز: ص ۱۰۸
▪ پیشکسوتان ( غلامحسین وفاخواه ): ص ۱۱۰
▪ داوری ( یدا... جهانبازی ): ص ۱۱۵
▪ ماشین ( راحتی یک اتومبیل خانوادگی ): ص ۱۱۸