فوتبال ـ شماره ۱۱۷، پانزدهم بهمن ۱۳۸۸

▪ دربی ۶۸ ▪ قصه های فوتبالی ▪ برشی از زندگی وین رونی

▪ دربی ۶۸: ص ۸ ▪ مصاحبه : علی کریمی: ص ۱۲ ▪ تلخ و شیرین: ص ۱۶ ▪ فوتفالیست: ص ۱۸ ▪ کاریکاتور: ص ۲۲ ▪ مصاحبه ؛ رزیتا غفاری: ص ۲۴ ▪ آفساید: ص ۲۸ ▪ مصاحبه ؛ پژمان منتظری: ص ۳۲ ▪ قصه های فوتبالی: ص ۳۶ ▪ فیلم فوتبالی: ص ۴۰ ▪ پرونده ویژه ( امیرحسین صادقی ): ص ۴۴ ▪ برشی از زندگی وین رونی: ص ۴۸ ▪ فوتبال خارجی: ص ۵۴ ▪ مصاحبه سرمربی : پرویز مظلومی: ص ۶۴ ▪ عکس و مکث: ص ۷۰ ▪ فوتبال بانوان: ص ۷۸ ▪ پرونده ویژه در خصوص مهدوی کیا: ص ۸۲ ▪ Top Secret: ص ۹۶ ▪ مصاحبه خیالی : محمد دادکان: ص ۱۰۲ ▪ کارت قرمز: ص ۱۰۵ ▪ امید رفت و برگشت: ص ۱۰۶ ▪ اتاق آنالیز: ص ۱۰۸ ▪ پیشکسوتان ( غلامحسین وفاخواه ): ص ۱۱۰ ▪ داوری ( یدا... جهانبازی ): ص ۱۱۵ ▪ ماشین ( راحتی یک اتومبیل خانوادگی ): ص ۱۱۸