▪ دریاچه ارومیه , اکوسیستم و سلامت ▪ جنبه های مکانیکی شنا ▪ عجایب دنیای آبی

▪ دریاچه ارومیه ، اکوسیستم و سلامت: ص ۴

▪ مرکز توسعه ورزش های آبی ایرانیان: ص ۵

▪ کلوپ های تخصصی ورزش های آبی: ص ۶

▪ جنبه های مکانیکی شنا: ص ۸

▪ غواصی حبس نفس ؛ فیزیولوژی و خطرات بالقوه آن: ص ۱۴

▪ مراقبت و نگهداری از استخرهای شنا: ص ۱۶

▪ هدایت و طرحی تمرینات برای بهبود مهارت در شنا: ص ۱۸

▪ عملیات احیای قلبی تنفسی: ص ۲۰

▪ بندر سیراف: ص ۲۲

▪ عجایب دنیای آبی: ص ۲۴

▪ آیا در ایران قدیم سونا وجود داشته است؟: ص ۳۰

▪ آموزش ماساژ پوست: ص ۳۱

▪ بازگشت شادابی و طراوت پوست: ص ۳۲

▪ نیروگاه اسمزی: ص ۳۴

▪ یخی که آب می شود: ص ۳۷

▪ اولین جشنواره شنای بزرگسالان برگزار شد: ص ۳۸

▪ تمرین در ارتفاع و اثرات آن بر ناگران سطح بالا: ص ۴۰

▪ جدول شماره ۲۵: ص ۴۲

▪ بخش انگلیسی: ص ۴۳

دنیای شنا

موضوع: ورزش های آبی

مدیر مسئول: مهندس سید مجید طالب‌زاده

سردبیر: سعیده وسمقی

محل انتشار: تهران

تلفن: ۶۶۹۵۰۸۴۲،۶۶۹۵۰۴۶۹،۶۶۴۸۵۳۴۹ (۰۲۱)

فاکس: ۶۶۴۸۵۳۵۰ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان انقلاب ، خیابان اردیبهشت ، پلاک ۱۵۲ ، کدپستی ۱۳۱۴۹۷۳۷۹۷

صندوق پستی: ۱۱۳۳-۱۳۱۴۵

سایت اختصاصی: www.abiaba.com

نشانی الکترونیک: info@abiaba.com