▪ رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا ▪ معرفت و گونه های یقین ▪ رابطه وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدگاه استاد مطهری

▪ سخن نخست: ص ۵

▪ رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا / جمعه خان افضلی: ص ۷

▪ فلسفی شدن علم کلام ، رویکرد ناموجه یا روند گریز ناپذیر ؟ / سیدمحمدمهدی افضلی: ص ۳۳

▪ ضرورت علی و معلولی و پیامدهای پذیرش یا انکار آن / احمد سعیدی: ص ۶۷

▪ معرفت و گونه های یقین / عباس عارفی: ص ۸۹

▪ بررسی و نقد دیدگاه های معرفت شناختی در باره وجود ذهنی / حجت کوثریان: ص ۱۱۳

▪ رابطه وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدگاه استاد مطهری / احمدعلی نیازی: ص ۱۳۷

▪ درآمدی بر شک و شکاکیت از منظر عقل و نقل / حسین هاشم نژاد: ص ۱۶۵

▪ خلاصه المحتویات / محمد عدنان حریری: ص ۱۹۳ (عربی)

▪ Abstracts / Abdor Rauf Afzali:ص ۱۹۷

فصلنامه معارف عقلی

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مدیر مسئول: احمد ابوترابی

سردبیر: محمد فنایی اشکوری

مدیر اجرایی: محمد علی شریفی اسدی

هیئت تحریریه: احمد احمدی، غلامرضا اعوانی، محمد حسین زاده، محمد فنایی اشکوری، غلامرضا فیاضی، علی مصباح، احمد واعظی

ویراستار فارسی: ذوالفقار ناصری صدر

محل انتشار: قم

تلفن: ۲۸۰۸۹۰۷ (۰۲۵۱)

فاکس: ۲۸۰۸۹۰۳ (۰۲۵۱)

نشانی: قم، شهرک پردیسان بلوار دانشگاه بلوار شهید مولوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ساختمان شماره ۲ دفتر فصلنامه معارف عقلی

صندوق پستی: قم، ۱۱۴-۳۷۴۹۵

تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۴۹۹۷۱۳

نشانی الکترونیک: maaref@qabas.net