▪ ۹ آذرماه ۱۳۵۰ خورشیدی, روزی که جزایر سه گانه به دامان میهن بازگشت ▪ یادنامه حمید مصدق ▪ مزدک که بود, چه گفت و چه پیوندی با دربار قباد داشت

▪ سخن نخست: ص ۱

▪ ۹ آذرماه ۱۳۵۰ خورشیدی، روزی که جزایر سه‌گانه به دامان میهن بازگشت: ص ۱

▪ یادداشت: ص ۲

▪ خبرهای کوتاه: ص ۲

▪ مصطفی رحمان‌دوست دربارهٔ نقش دین در آینده کودک: ص ۲

▪ سال ۲۰۱۵ سفر هوائی دور دنیا در کمتر از یک‌روز: ص ۳

▪ کشند سرخ به سرخی خون ماهی‌های شاخاب فارس: ص ۳

▪ نگاه مردم: ص ۳

▪ سروده: ص ۴

▪ یادنامه حمید مصدق: ص ۴

▪ نوشتار: ص ۴

▪ شناسنامهٔ تاریخی یوسف عبرانی، ”یویای“ گمشده ایرانیان: ص ۵

▪ تاریخ ویژه: ص ۶

▪ مزدک که بود، چه گفت و چه پیوندی با دربار قباد داشت: ص ۶

▪ کتاب شناخت: ص ۶

▪ زرتشتیان: ص ۷

▪ به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریائی: نیروی دریائی ایران از نبرد ترموپیل تا عملیات مروارید: ص ۸

هفته‌نامه خبری فرهنگی اَمُرداد

مدیر مسئول و سردبیر: بابک سلامتی

مدیر اجرائی: اردشیر کیانی

مدیر هنری: سیامک جمشیدی‌زاده

صندوق پستی: تهران ۱۴۴/۱۵۸۵۵

تلفن: ۱ ـ۸۸۳۲۵۳۳۰

دفتر اَمُرداد: تهران خیابان خردمند شمالی کوچهٔ ششم پلاک ۲ طبقهٔ سوم