▪ تاریخچه پلنگ صورتی ▪ گفتگو با داریوش فرضیایی عمو پورنگ بچه ها ▪ طنز چهاربعدی

▪ سرمقاله: ص ۳

▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵

▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶

▪ فال ماه: ص ۸

▪ تاریخچه پلنگ صورتی: ص ۱۰

▪ پیتر سلرز بازرس کلوزو: ص ۱۲

▪ گفتگو با داریوش فرضیایی عمو پورنگ بچه ها: ص ۱۴

▪ گفتگو با مسلم آقاجان زاده تهیه کننده خوش ذوق برنامه های عموپورنگ: ص ۱۸

▪ طنزهای سیمایی / سینمایی: ص ۲۰

▪ طنز چهاربعدی: ص ۲۱

▪ گفتگو با احسان کرمی: ص ۲۲

▪ آژیر نوروز: ص ۲۹

▪ یک ستون جدید: ص ۳۰

▪ تفسیر سیاسی - احساسی: ص ۳۱

▪ مسابقه کاریکاتور: ص ۳۳

ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم

صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵

آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱

تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹

E-mail: tanzcar۲@yahoo.com

http://tanz-o-caricature.۸m.com