▪ حرف و کاریکاتور ▪ کاریکاتوریست چند ملیتی و اهل حاشیه ▪ پینوکیویی که پدر جبتو شد

▪ سردمقاله: ص ۳

▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵

▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶

▪ فال ماه: ص ۹

▪ کاریکاتوریست چند ملیتی و اهل حاشیه / سرجیو آراگونز: ص ۱۰

▪ گفتگو با مهران رجبی ، کمدین جدی: ص ۱۴

▪ کاریکاتورهای ورزشی به قلم یک کاریکاتورنیست لرزشی: ص ۱۸

▪ پینوکیویی که پدر جبتو شد: ص ۲۲

ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم

صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵

آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱

تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹

E-mail: tanzcar۲@yahoo.com

http://tanz-o-caricature.۸m.com