▪ مسابقه درک کاریکاتور ▪ معرفی کاریکاتوریست ▪ طنز جهاربعدی

▪ سرمقاله : شوخ طبعی و انتقادپذیری سیاستمدارانه: ص ۳

▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵

▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶

▪ روزهای مشابه زندگی: ص ۹

▪ طنزهای هنر / سیمایی / سینمایی: ص ۱۰

▪ تخته سیاه: ص ۱۱

▪ معرفی کاریکاتوریست: ص ۱۲

▪ طنز جهاربعدی: ص ۱۹

▪ اهالی شهر راستانه: ص ۲۵

▪ یک ستون جدید: ص ۲۹

ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم

صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵

آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱

تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹

E-mail: tanzcar۲@yahoo.com

http://tanz-o-caricature.۸m.com