▪ گفتگوی هنری ▪ جدول شرح در متن ضرب المثل ها ▪ واژه یابی و سرگرمی

▪ سرمقاله: ص ۳

▪ گفتگوی هنری: ص ۵

▪ جدول شرح در متن: ص ۶

▪ جدول شرح در متن رمزدار: ص ۸

▪ جدول کلاسیک حرفه ای ها: ص ۹

▪ جدول شرح در متن حرفه ای ها: ص ۱۰

▪ جدول‌های سودوکو: ص ۱۳

▪ جدول شرح در متن سینمای ایران: ص ۱۴

▪ جدول شرح در متن پزشکی: ص ۱۵

▪ جدول شرح در متن انگلیسی: ص ۱۷

▪ جدول شرح در متن حیوانات و محیط زیست: ص ۱۹

▪ جدول شرح در متن مذهبی: ص ۲۱

▪ جدول شرح در متن دو رمزه: ص ۲۲

▪ جدول حرف بجای عدد: ص ۲۵

▪ جدول شرح در متن ورزشی: ص ۲۶

▪ جدول شرح در متن ماز: ص ۲۷

▪ جدول کلاسیک: ص ۲۸

▪ جدول شرح در متن تصویرها: ص ۲۹

▪ جدول شرح در متن خانه‌داری: ص ۳۰

▪ جدول شرح در متن دو قلوی رمز دار: ص ۳۱

▪ جدول شرح در متن سریال‌های تلویزیونی: ص ۳۲

▪ جدول شرح در متن مشکل: ص ۳۳

▪ جدول شرح در متن تاریخ ایران و جهان: ص ۳۷

▪ جدول شرح در متن جغرافیای جهان: ص ۳۸

▪ جدول شرح در متن دو رمزه: ص ۳۹

▪ جدول شرح در متن ضرب المثل ها: ص ۴۱

▪ جدول شرح در متن ادبیات فارسی: ص ۴۲

▪ جدول کلاسیک: ص ۴۳

▪ جدول شرح در متن شخصیت: ص ۴۴

▪ جدول شرح در متن ابجد: ص ۴۵

▪ جدول شرح در متن رمزدار شعری: ص ۴۶

▪ جدول شرح در متن درهم‌ریخته: ص ۴۸

▪ جدول شرح در متن درهم ترکیبی: ص ۴۹

▪ جدول شرح در متن انگلیسی: ص ۵۰

▪ جدول شرح در متن نوجوانان: ص ۵۱

▪ جدول شرح در متن سینمای جهان: ص ۵۳

▪ جدول کلاسیک: ص ۵۴

▪ واژه یابی و سرگرمی: ص ۵۶

▪ جدول شرح در متن معکوس: ص ۵۷

▪ جدول شرح در متن معکوس رمزدار: ص ۵۹

پشت صحنه

ماهنامه سرگرمی و تفریحات سالم، هنری، اجتماعی، ورزشی

صاحب امتیاز: نیلوفر ظفر اردلان

مدیر مسئول: بهمن کمیلی‌زاده

مدیر هنری: مهندس محمد محمدزاده

آدرس: تهران ـ ص. پ ۳۶۹۵ ـ ۱۴۱۵۵

خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک ۲۱، واحد ۶

آدرس الکترونیک: posht_e_sahneh@yahoo.com