▪ حرف و کاریکاتور ▪ ترافیک در بانکوک ▪ گفتگو با سید مصطفی حسینی مجری وبازیگر تلویزیون

▪ سرد مقاله: ص ۳

▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵

▪ طنزهای هنری/سیمایی/ سینمایی!: ص ۱۰

▪ ترافیک در بانکوک: ص ۱۸

▪ گفتگو با سید مصطفی حسینی مجری وبازیگر تلویزیون: ص ۲۶

ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم

صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵

آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱

تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹

E-mail: tanzcar۲@yahoo.com

http://tanz-o-caricature.۸m.com