نساجی امروز ـ سال سیزدهم، شماره ۱۰۷، خرداد ۱۳۹۰

▪ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل ▪ طراح ماشین بافندگی ▪ روش های جدید لمینیت نمودن منسوجات

▪ عدم آینده نگری در سال جهاد اقتصادی: ص ۲
▪ رضا عباسی و اعجاز نقاشی در هنر پارچه بافی / اکبر شیرزاده: ص ۳
▪ ادغام صنعت و تجارت به نفع تولید / عیرضا حائری: ص ۶
▪ باید تولید را بر اساس صادرات قرار دهیم / داوود دهقانی: ص ۱۰
▪ ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل / محمد فرد اسماعیل پور: ص ۱۶
▪ گزارشی از برگزاری نمایشگاه مد ایرانی - اسلامی / اشرف السادات امامی: ص ۲۱
▪ قوانین بسکتبال در زمین فوتبال / مینا بیانی: ص ۲۵
▪ شرکت پاشاتکستیل: شاهین سیدمحمد: ص ۲۸
▪ پنبه در تکاپوی طلای سفید شدن و خودکفایی مجدد / محمد نقی علافچی: ص ۳۱
▪ طراح ماشین بافندگی / محمد کرمی: ص ۳۲
▪ وب نگار نساجی امروز / مینا بیانی: ص ۳۳
▪ پورتابل جامع اخبار نساجی جهان / الهه نیازخانی: ص ۳۹
▪ وضعیت زنجیره صنعت پلی استر در چین / شاهین کاظمی: ص ۴۲
▪ بررسی غلظت دهنده های مصنوعی در صنعت چاپ نساجی / نازنین نادری: ص ۴۵
▪ مقایسه و تحلیل نخ کامپوزیت ریسیده شده چرخانه و نخ Sirofil / الهه نیازخانی: ص ۵۰
▪ روش های جدید لمینیت نمودن منسوجات / شاهین کاظمی: ص ۵۳
▪ ساختار دورو متخلخل الکتروریسی شده و مورفولوژی تجزیه پذیری Montmorillonipe تقویت شده توسط داربست های نانوکامپوزیت PLLA / الهه نیازخانی: ص ۵۷
▪ تاثیر نانوتکنولوژی بر بخش تکمیل پوشاک در نساجی / آزاده موحد: ص ۶۳
▪ اخبار نساجی جهان / آزاده موحد: ص ۶۷
▪ نقشه راه تکنولوژی صنایع نساجی کانادا / واحد مطالعات راهبردی و بین المللی مجله نساجی امروز: ص ۷۱