فناوری و توسعه صنعت بسته‌بندی ـ سال هفتم، شماره ۶۷، اردیبهشت ۱۳۹۰

▪ Gulfood ۲۰۱۱، فراتر از پیش بینی ها ▪ چشم انداز بازار جهانی ماشین آلات بسته بندی ▪ انواع ماشین های تولید بطری شیشه ای

▪ یادداشت: ص ۲
▪ اخبار: ص ۳
▪ Gulfood ۲۰۱۱، فراتر از پیش بینی ها / تهیه و تنظیم: امیر علیزاده منیر: ص ۱۶
▪ اخبار ویژه Gulfood ۲۰۱۱: ص ۲۱
▪ سرانجام ایران پاویون دار شد: ص ۲۵
▪ مهم ترین دست آورد نمایشگاه چاپ دبی، حضور پاویون ایران بود: ص ۲۹
▪ چشم انداز بازار جهانی ماشین آلات بسته بندی / تهیه و تنظیم: لیلا مروی زادگان: ص ۳۴
▪ مشکلات تولید و صادرات خرما در ایران / تهیه و تنظیم: فاطمه سحرخیز: ص ۳۹
▪ پلاستیک های تخریب پذیر در ایالات متحده / مترجم: مهندس دلناز اژتر، مهندس امیر اسلامیان فخر: ص ۴۵
▪ محصولات جدید بسته بندی / تهیه و تنظیم: اسماعیل امیری نژاد: ص ۵۰
▪ ماشین آلات جدید بسته بندی / تهیه و تنظیم: اسماعیل امیری نژاد: ص ۵۹
▪ خیزش چین و هند و پیامدهای آن برای اقتصادهای پیشرفته / راجر روتورن مترجم: جعفر خیرخواهان: ص ۶۱
▪ انواع ماشین های تولید بطری شیشه ای: ص ۶۴
▪ مروری بر جوهرهای چاپ بر پایه رزین های آکریلیکی آب پایه / مهندس نازنین نادری: ص ۶۸
▪ مطالب انگلیسی: ص ۱ (انگلیسی)