نساجی امروز ـ سال دوازدهم، شماره ۱۰۱، آبان ۱۳۸۹

▪ قطار تجارت جهانی ▪ ایران کشور آینده است ▪ مروری بر فرآیند پذیری الیاف شیشه

▪ برگ جدیدی از اطلاع رسانی و افتخار آفرینی / مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف: ص ۲
▪ جهان پسندید هنر نصف جهان را / حسن کاردان: ص ۳
▪ قطار تجارت جهانی / محمدباقر کبیری: ص ۹
▪ خانه ای از نو بسازیم / مرتضی سهی زاده ابیانه: ص ۱۲
▪ سازندگی برای پایندگی / محمد مروج: ص ۱۴
▪ شبکه کنفدراسیون صنایع نساجی ، پوشاک و چرم ایران / مینا بیانی: ص ۱۸
▪ ایران کشور آینده است / مارتزیو مایوکی: ص ۲۲
▪ به جای ممنوعیت ، نگاه خود را وسعت بخشیم / علی نوری زاده: ص ۲۴
▪ شرکت بافت بهار / محمد اسدی: ص ۲۷
▪ تغییرات و تاسیسات شرکت های نساجی / مینا بیانی: ص ۲۸
▪ پژوهشی در هنر پوشاک و پارچه بافی سلسله دیلمیان / اکبر شیرزاده: ص ۲۹
▪ وب نگار نساجی امروز / مینا بیانی: ص ۳۳
▪ مدیریت پسماندها در صنایع نساجی، مقدار پسماندها و تاثیر آنها بر محیط زیست، بازیابی و استفاده مجدد از آنها در مقیاس پایلوت / رسول چوپانی آذر، الهام بابایی، بهزاد دهقان نژاد: ص ۴۲
▪ بررسی مروری سیستم های سایزبندی در جهان / پوریا نوروز کرمانشاهی، الناز علیزاده بلوکانی، مرجان کلویوند آورزمانی: ص ۴۸
▪ پنبه نسوز یا آزبست / مهندس مجید بختیاری، حدیث محمدی: ص ۵۱
▪ بررسی و مقایسه روشهای نوین تصفیه پسابهای صنعتی دارای مواد رنگزای زیست تخریب ناپذیر / محمد ابراهیم علیا: ص ۵۵
▪ تاثیر عملیات فشرده سازی بر پارچه های حلقوی پودی / الهه نیازخانی: ص ۶۰
▪ مروری بر فرآیند پذیری الیاف شیشه / دکتر لاله ملک نیا، مهندس سیدمجید قریشیان، محمود عابدی قویدل: ص ۶۳
▪ الیاف نانولوله های کربنی معرفی ، سنتز و کاربرد / الهه اسماعیلی: ص ۶۷
▪ روش جدید تولید نخ از نانوالیاف با استفاده از دو نازل با بارهای مختلف / آزاده موحد: ص ۷۲
▪ هنر قلابدوزی در چین / آزاده موحد: ص ۷۵
▪ پنبه خودرنگین ارمغان طبیعت ، ضامن سلامتی / فاطمه شیشه بری: ص ۷۷
▪ اخبار نساجی جهان / آزاده موحد: ص ۸۱