بندر و دریا ـ سال بیست و هفتم، شماره ۵۳ (پیاپی ۱۸۸)، فروردین ۱۳۹۱

▪ شبیه سازهای دریایی در ارتقای کیفی دریانوردی موثرند ▪ رویدادهای دریایی ایران ▪ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی

▪ پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حلول سال نو: ص ۱۶
▪ پیام رئیس جمهور به مناسبت حلول سال نو: ص ۱۸
▪ پیام وزیر راه و شهرسازی به مناسبت حلول سال نو: ص ۱۹
▪ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با بندر و دریا / تهیه و تنظیم ، سکینه صارمی: ص ۲۰
▪ همایش سالانه ی مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی / تهیه و تنظیم: ابراهیم زارع: ص ۲۴
▪ برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوزه اقتصاد حمل و نقل دریایی: ص ۳۴
▪ شبیه سازهای دریایی در ارتقای کیفی دریانوردی موثرند / تهیه و تنظیم: مسعود عباس زاده: ص ۳۶
▪ دبیرخانه های متمرکز بازوان اجرایی در ارتقای جایگاه اقیانوس شناسی کشور / تهیه و تنظیم: منوچهر محمدی: ص ۴۱
▪ دهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی: ص ۴۴
▪ رویدادهای دریایی ایران: ص ۴۶
▪ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی / تهیه و تنظیم : ناصر کیوان راد: ص ۵۲
▪ خواب سرد کشتیرانی ها در یخبندان اقتصادی / تهیه وتنظیم : کاپیتان حسین جلال کمالی: ص ۵۶
▪ خروج از حاشیه امن / مصطفی زارع دوست ، امین موسی پور، مریم رسولی: ص ۵۸
▪ چگونه شرایط اضطرار و بحران را در بنادر مدیریت کنیم؟ / تهیه وتنظیم : حسین چراغی ، احسان سلمانی تهرانی: ص ۶۰
▪ ارزیابی راهبردی محیط زیست در سطح بین المللی / سحر مختاری، ضیاالدین الماسی، فریدون عوفی: ص ۶۶
▪ طراحی و تولید یاکت با رعایت استانداردهای زیست محیطی: ص ۷۳
▪ ارزیابی واندازه گیری بهره وری در بنادر / تهیه وتنظیم : مهدی عبدالهی: ص ۷۴
▪ بررسی حوادث دریایی ناشی از ناتوانی در ایجاد ارتباط / تهیه وتنظیم : ابراهیم ایدنی ، علیرضا خجسته: ص ۷۸
▪ همکاری انسان و ماشین در کنترل ترافیک دریایی: ص ۸۲
▪ شناسایی فناوری های کلیدی مبتنی بر رویکرد فرآیندمحور / تهیه و تنظیم: بقراط جهانداری: ص ۹۰
▪ رویدادهای دریایی جهان: ص ۹۲
▪ اهمیت انکارناپذیر توزیع کننده ها در پایانه های کانتینری / ترجمه و تنظیم: نوروز محمدخانی: ص ۹۴
▪ حفاظت از بندر رودخانه ای توسط موج شکن / ترجمه و تنظیم: نوروز محمدخانی: ص ۹۸
▪ تلاش برای حفظ محیط زیست و حیات وحش دریایی: ص ۱۰۰
▪ رویدادهای بنادر کشور: ص ۱۰۲
▪ سلام گرم به دریانوردان از فراز قله های سرد هیمالیا / تهیه و تنظیم از: مسعود عباس زاده: ص ۱۱۰
▪ انسان در هیچ جا، مانند دریا آزاد نیست / ترجمه و تنظیم ، احمدرضا زریو: ص ۱۱۲