همراه ایرانی ـ شماره ۲۱، خرداد ۱۳۹۰

▪ از آی فون جان سخت تا آی پد اشرافی ▪ نبرد نسل چهارمی‌ها ▪ موج سواری در آسمان

▪ کلامی با همراهان: ص ۱۵
▪ از آی فون جان سخت تا آی پد اشرافی / حامد کرمانشاهی، مریم موسوی: ص ۱۶
▪ از رونمایی کهکشانی تا استقبال از هیوندای / مریم طوسی، امید نجاتی: ص ۲۲
▪ آخرین وسوسه های گوشی بازی: ص ۲۴
▪ چه رویاهایی که می آیند / محمد اروجلو: ص ۲۸
▪ نبرد نسل چهارمی ها / مریم موسوی: ص ۳۰
▪ تازه های دنیای دیجیتال / مریم شفیعی: ص ۳۲
▪ شگفتی سازان هانوفر / امیر جلالی آرانی: ص ۳۴
▪ گزارش نمایشگاه بارسلون / مریم موسوی: ص ۳۶
▪ موج سواری در آسمان / حسین رسولی: ص ۳۸
▪ سرگذشت اشکال / امیر جلالی آرانی: ص ۴۰
▪ iPad ۲، فرزند جدید اپل / حامد کرمانشاهی: ص ۴۲
▪ آخرین دستاوردهای جهان تصویربرداری / نادر دوستی: ص ۴۴
▪ Wii ، کنسولی برای همه / امیر جلالی آرانی: ص ۴۶
▪ یک انتخاب و هزار دردسر / مریم موسوی: ص ۴۷
▪ سیستم عامل پالم / امید نجاتی: ص ۴۸
▪ واکمن ارزشمند: ص ۵۰
▪ آریای اروپایی / رامین فتوت: ص ۵۲
▪ همه فن حریف / رامین فتوت: ص ۵۴
▪ همراه سه بعدی / احمد محمدحسینی: ص ۵۶
▪ تازه های بازی / احمد محمدحسینی: ص ۵۸
▪ این گوشی بازیگوش / جواد آقامیری: ص ۶۰
▪ جدول همراه: ص ۶۲
▪ شوخی همراه: ص ۶۳
▪ بازارچه همراه: ص ۶۴