▪ زندگی از فیزیک تا متافیزیک ▪ نیروهای الکترومغناطیسی, مفید یا مضر ▪ کالبدشکافی رنگ و طرح یک مدل هندسی

▪ پلاسما: ص ۳

▪ اختراعات و ابتکارات ایرانیان، در پهنه ناوبری و نجوم: ص ۵

▪ زندگی از فیزیک تا متافیزیک (گفتگو با دکتر گلشنی): ص ۷

▪ نانو در مرمت: ص ۸

▪ آزمایش: دیدن نادیده ها: ص ۹

▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۰

▪ نیروهای الکترومغناطیسی، مفید یا مضر: ص ۱۴

▪ سیارات فراخورشیدی: ص ۱۶

▪ اسرار علم: برخورد نزدیک از نوعی مرموز: ص ۱۸

▪ کشف رشته ای گاز داغ درخشان بین دو خوشه کهکشانی: ص ۲۱

▪ اعطای جایزه بنیادی فیزیک۲۰۱۲ به زودی در سرن: ص ۲۳

▪ کالبدشکافی رنگ و طرح یک مدل هندسی: ص ۲۴

▪ رعد و برق: ص ۲۶

ماهنامه لذت فیزیک:

آدرس دفتر اجرایی و مشترکین: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱

تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷

وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir

پست الکترونیکی joyofphysics@yahoo.com : - info@joyofphysics.ir

هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب: دکتر قربان ولیئی، دکتر رضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، امیر راد

مشاوران علمی: دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر رویا مجیدی، دکتر سارا طاهری منفرد