▪ آسمان سهروردی ▪ حیات انسان, و چیدمان ستارگان ▪ چراغ بال

▪ آسمان سهروردی (شیخ اشراق): ص ۴

▪ دستگاه مایکروویو، چگونه غذا را گرم می کند؟: ص ۶

▪ برج پیزا: ص ۷

▪ شش قطعه آسان،به روایت ریچارد فاینمن: فاینمن، استاد ساده سازی در فیزیک: ص ۸

▪ چرا دانشمندان تا این اندازه، به فکر ساخت شتابدهنده های قوی تر هستند؟: ص ۱۰

▪ در اثر گرمای جهانی، زمین دوباره چاق می شود: ص ۱۱

▪ حیات انسان، و چیدمان ستارگان: ص ۱۲

▪ آیا مفهوم جریان و ولتاژ الکتریکی را درک کرده اید؟: ص ۱۴

▪ اسرار علم (۳): ص ۱۶

▪ کشف سیارات آزاد که دور هیچ ستاره ای نمی گردند: ص ۱۷

▪ چراغ بال: ص ۱۸

لذت فیزیک

صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول: امیر ستمداد راد

تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷

آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:

تهران، پل سیدخندان، خیابان کابلی، پلاک ۱۹، واحد ۱۰

کدپستی: ۱۶۳۱۶۶۳۴۳۴

پست الکترونیکی مجله: physicsjoy@gmail.com

سایت نشریه: www.Joyofphysics.ir