لذت فیزیک ـ شماره ۱۹، مرداد ۱۳۹۰

▪ آسمان سهروردی ▪ حیات انسان، و چیدمان ستارگان ▪ چراغ بال

▪ آسمان سهروردی (شیخ اشراق): ص ۴ ▪ دستگاه مایکروویو، چگونه غذا را گرم می کند؟: ص ۶ ▪ برج پیزا: ص ۷ ▪ شش قطعه آسان،به روایت ریچارد فاینمن: فاینمن، استاد ساده سازی در فیزیک: ص ۸ ▪ چرا دانشمندان تا این اندازه، به فکر ساخت شتابدهنده های قوی تر هستند؟: ص ۱۰ ▪ در اثر گرمای جهانی، زمین دوباره چاق می شود: ص ۱۱ ▪ حیات انسان، و چیدمان ستارگان: ص ۱۲ ▪ آیا مفهوم جریان و ولتاژ الکتریکی را درک کرده اید؟: ص ۱۴ ▪ اسرار علم (۳): ص ۱۶ ▪ کشف سیارات آزاد که دور هیچ ستاره ای نمی گردند: ص ۱۷ ▪ چراغ بال: ص ۱۸