▪ ازدواج در وقت اضافه ▪ دموکراسی تو روز روشن ▪ فرایند عرفی شدن روحانیت

▪ آسیب شناسی: ص ۴

▪ سیاست های معاونت سینمایی در بخش های مبانی رویکردها شیوه های اجرایی حمایت ها زیرساخت ها و بایسته ها: ص ۶

▪ اولین نشست خبری مدیر بنیاد فارابی جذابیت؛ عنصر فراموش شده سینمای ما: ص ۱۱

▪ اتفاق: ص ۱۳

▪ فیلمنامه های ثبت شده از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه تا ۲۰ خردادماه: ص ۱۴

▪ ازدواج در وقت اضافه: ص ۱۶

▪ دختران: ص ۱۹

▪ دموکراسی تو روز روشن: ص ۲۲

▪ فیلمنامه «دموکراسی تو روز روشن » از منظر روایت : میان زمین و آسمان: ص ۲۵

▪ جست وجوی نمودهای دینی پرده ماقبل آخر: ص ۲۷

▪ بررسی نقش مرگ در روایت های سینمای ایران به بهانه «دموکراسی تو روز روشن » بوی مرگ عطر زندگی: ص ۲۹

▪ گفت وگو با مسعود احمدیان فیلمنامه نویس دموکراسی تو روز روشن » تلخی مرگ با زبانی قابل تحمل تر: ص ۳۳

▪ نقد فیلمنامه «دختران » کسی به فکر گلها نیست: ص ۳۷

▪ نگاه طلاب به فیلم «طلا و مس »: ص ۴۰

▪ اکسیر محبت: ص ۴۱

▪ تاملی جامعه شناسانه درباره حضور «روحانیت » در سینمای ایران: ص ۴۲

▪ فرایند عرفی شدن روحانیت: ص ۴۳

▪ گونه شناسی شخصیت روحانی در سینمای ایران: ص ۴۴

▪ هنر طلا و مس: ص ۴۵

▪ گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «طلا و مس » در جمع طلاب : کیمیای اخلاق مس وجود: ص ۴۶

▪ کتاب شناسی توصیفی فیلمنامه در سال ۱۳۸۸: ص ۴۹

▪ تلاش هایی پراکنده برای عیارسنجی مواد خام نویسندگی برای فیلمنامه کاشکی بشود همه چیز را: ص ۵۵

▪ چشم انداز: ص ۵۸

▪ آگورا: ص ۶۰

▪ همه خوب اند: ص ۶۱

▪ روان شناس: ص ۶۲

▪ مخیله دکتر پارناسس: ص ۶۳

▪ مرد گرگ نما: ص ۶۴

▪ برخورد تایتان ها: ص ۶۵

▪ بررسی فیلمنامه «همه خوب اند » چرا غهای رابطه خاموش اند: ص ۶۶

▪ نگاهی به روابط شخصیت ها در فیلمنامه «همه خوب اند » به او بگو حال همه خوب است پدر: ص ۶۸

▪ بررسی فیلمنامه «همه خوب اند » حضوری استثنایی: رابرت دنیرو و کرک جونز در «همه خوب اند»: ص ۷۰

▪ گفت وگو با کرک جونز فیلمنامه نویس و کارگردان «همه خوب اند » فیلمی درباره خانواده: ص ۷۱

▪ نگاهی به فیلمنامه آگورا : فاوست در عصر روشنگری: ص ۷۳

▪ تسلط تعصب خرافی بر دانش: با آلخاندرو آمنابار درباره «آگورا»: ص ۷۶

▪ بررسی نقش فیلمنامه در فیلم های تری گیلیام با نگاهی به «مخیله دکتر پارناسس » در ستایش تخیل: ص ۷۷

▪ گفت و گو با چارلز مک کی ئون فیلمنامه نویس «مخیله دکتر پارناسس » داستان سرایی محور گردش جهان: ص ۷۸

▪ کتاب دستور کار فیلمنامه نویسان ده صفحه اول: ص ۷۹

▪ چگونه شنل قرمزی مرا نویسنده کرد؟ داستان از چشم آدم های مختلف: ص ۸۴

▪ داستان کوتاه: ماجرای آن یک ساعت: ص ۸۶

▪ چگونه یک فیلمنامه را پیکربندی کنیم: ص ۸۷

▪ روایت: پیروزی ها و مخاطرات (قسمت بیست و یکم) مخاطرات: ملودرام!: ص ۸۹

▪ گفت وگو با محمدرضا مقدسیان، مستندساز خوشبخت ترین مرد روی زمینم؛ چون فیلم مستند می سازم: ص ۹۱

▪ گفت وگو با مسعود امینی؛ درباره فیلم مستند «خاک حافظه » کشف و شهود در طول زمان: ص ۹۵

▪ مرجع و منبع: ص ۹۸

▪ در بروژ: ص ۹۹

▪ بررسی سه شخصیت اصلی فیلمنامه در بروژ : جنایت و مکافات: ص ۱۲۱

▪ بازخوانی نمودهای مکانی فیلمنامه «دربروژ » در برزخ منتظر تو می مانم: ص ۱۲۳

▪ نگاهی کوتاه به زندگی و آثار مارتین مکدانا : جهنم یعنی این که مجبور باشی تا آخر عمر در بروژ بمونی: ص ۱۲۵

▪ گفت وگو با مارتین مکدانا ، فیلمنامه نویس و کارگردان «دربروژ» : مثل یک شهر افسانه ای: ص ۱۲۶

▪ گفت و گو با کالین فارل، بازیگر فیلم «در بروژ »: آدمکش خوش وجدان: ص ۱۲۷

ماهنامه فیلم نگار

فرهنگی، سینما، تئاتر، ادبیات داستانی

صاحب امتیاز: معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول و سردبیر: نصرت الله تابش

مدیر اجرایی: میثم محمدی

تلفن: ۶۶۷۰۰۳۵۱ ، ۶۶۷۲۳۸۵۵ (۰۲۱)

فاکس: ۶۶۷۲۷۸۵۳ (۰۲۱)

بخش اشتراک: مجید حق بین

تلفن بخش اشتراک: ۶۶۷۲۳۸۵۵

مدیر بخش آگهی‌ها : علیرضا سجادی

تلفن بخش آگهی‌ها : ۶۶۷۲۳۸۵۵

نشانی: تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، کوچه کامران صالح، شماره ۱۴، طبقه دوم

صندوق پستی: ۳۵۷۹-۱۱۳۶۵

سایت: www.filmnegar.ir

نشانی الکترونیک: info@filmnegar.ir