▪ بانک فیلمنامه ▪ بانک فیلمنامه ▪ فیلمنامه مستند

▪ ‌سینمای دینی ۳۲/ عملیات از موضع آسمان: ص ۳

▪ اعلام سیاستهای معاونت سینمائی: ص ۴

▪ بانک فیلمنامه: ص ۶

▪ هیچ: ص ۸

▪ عبدالرضا کاهانی و حسین مهکام: ص ۱۶

▪ طهران: روزهای آشنائی: ص ۲۶

▪ تهران :سیم آخر: ص ۳۶

ز: ص ۳۹

▪ تسویه حساب: ص ۴۴

▪ پوپک و مش ماشاالله: ص ۴۸

▪ جاده / کتاب الی: ص ۵۰

▪ جاده: ص ۵۱

▪ یک زن ، یک تفنگ ویک مغازه رشته فرنگی: ص ۵۴

▪ داستان کوتاه: ص ۵۸

▪ ساختار پرده اول: ص ۵۹

▪ فردریش دورنمات: ص ۶۳

▪ مخاطرات : سینمای وحشت: ص ۶۷

▪ گفتگو با شادمهر راستین: ص ۷۰

▪ گفتگو با جان کوچ: ص ۷۳

▪ فیلمنامه مستند: ص ۷۷

▪ آقایان واقعا پرنده: ص ۷۸

▪ گفتگو با منوچهر مشیری: ص ۸۰

▪ وال.ئی: ص ۹۹

▪ نقد وگفتگوها: ص ۱۱۰

ماهنامه فیلم نگار

فرهنگی، سینما، تئاتر، ادبیات داستانی

صاحب امتیاز: معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول و سردبیر: نصرت الله تابش

مدیر اجرایی: میثم محمدی

تلفن: ۶۶۷۰۰۳۵۱ ، ۶۶۷۲۳۸۵۵ (۰۲۱)

فاکس: ۶۶۷۲۷۸۵۳ (۰۲۱)

بخش اشتراک: مجید حق بین

تلفن بخش اشتراک: ۶۶۷۲۳۸۵۵

مدیر بخش آگهی‌ها : علیرضا سجادی

تلفن بخش آگهی‌ها : ۶۶۷۲۳۸۵۵

نشانی: تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی تیر، کوچه کامران صالح، شماره ۱۴، طبقه دوم

صندوق پستی: ۳۵۷۹-۱۱۳۶۵

سایت: www.filmnegar.ir

نشانی الکترونیک: info@filmnegar.ir