نمایش ـ سال سیزدهم، شماره ۱۴۰، اردیبهشت ۱۳۹۰

▪ پیام روزجهانی تئاتر ▪ گزارشی در چهار پرده ▪ کشتی پهلو شکسته

▪ ابتدای سخن / سردبیر: ص ۳
▪ پیام روزجهانی تئاتر / جس کیا کاوا: ص ۵
▪ تولدها، پروازهای بی بازگشت در بهار: ص ۶
▪ نوروز شما چگونه گذشت: ص ۹
▪ اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی: ص ۱۲
▪ اخبار ویژه / محبوبه صادقی: ص ۱۴
▪ در فضای مجازی / رویا پارکی: ص ۱۶
▪ معرفی نشریات و جشنواره های خارجی / فاطمه مدنی: ص ۱۸
▪ رپرتوار نمایش (زمین و چرخ) / محبوبه صادقی: ص ۲۰
▪ گزارش نخستین گردهمایی مدیران کل: ص ۲۱
▪ بخشی از نمایشنامه «فاوست»: ص ۲۴
▪ گزارشی در چهار پرده: ص ۲۵
▪ زندگی نوشت حمیدرضا نعیمی: ص ۲۶
▪ گفت و گو با حمیدرضا نعیمی: ص ۲۸
▪ بازی های رنگارنگ: ص ۳۱
▪ واگنر یکی از شخصیت های خوشمزه: ص ۳۲
▪ اجرایی برنامه ریزی شده: ص ۳۳
▪ حرفی که انتظار ما از یک تئاتر خوب است: ص ۳۴
▪ پیش درآمدی در شناخت گوته و فاوست او / رضا نجفی: ص ۳۵
▪ کشتی پهلو شکسته: ص ۳۹
▪ بهشت روی اقیانوس: ص ۴۰
▪ تئاتر و سینما زاییده ی یک زهدانند / بهروز غریب پور: ص ۴۲
▪ بازیگری در سینما و تئاتر / حسین فرخی: ص ۴۴
▪ بکت در فیلم / گابریلا بورخس: ص ۴۸
▪ مونتاژ در تئاتر و سینما / آتوسا راستی: ص ۵۰
▪ نظام نشانه های تئاتر و سینما / رحیم عبدالرحیم زاده: ص ۵۲
▪ ایبسن بر پرده سینما / ویگدیس لیان: ص ۵۳
▪ مقدم های بر فیلم شناسی ایبسن / ساناز بیان: ص ۵۴
▪ سینما و تئاتر در رقابت با یکدیگر: ص ۵۸
▪ ما خودباختگی را تقویت می کنیم / محبوبه صادقی: ص ۶۲
▪ تله تئاتر خدمت بزرگی است به تئاتر کشور: ص ۶۳
▪ گفت و گوی پارتیزانی با علیرضا خمسه: ص ۶۴
▪ بازیگر آقای صحنه / رویا پارکی: ص ۶۶
▪ درس هایی از درس / علیرضا غفاری: ص ۶۹
▪ داستان شکنجه شده / مهدی نصیری: ص ۷۰
▪ افسون شده های روسی / مهدی نصیری: ص ۷۱
▪ تئاتر کودک زخم التیام نیافته / سعید محبی: ص ۷۳
▪ پرسوناژهای پارادوکس کیال / حسن پارسایی: ص ۷۴
▪ کلیدی که هیچ قفلی / هومن نجفیان: ص ۷۷
▪ دایره المعارف / علی طرخان: ص ۸۰
▪ تاریخچه ی تئاتر در استان مرکزی / علی ایزدی: ص ۸۳
▪ گفت و گو با ناصر کریمی نیک: ص ۹۱
▪ گفت و گو با حجت الله سبزی: ص ۹۲
▪ گفت و گو با حسین اقبالیان: ص ۹۴
▪ گفت و گو با علیرضا گلستانی: ص ۹۵
▪ گفت و گو با عباس سلطانی: ص ۹۶
▪ یک متد: زارلی و بازیگری روان شناختی / جان هاپ کینز: ص ۹۷
▪ نگاهی به زندگی و آثار اونیل / نورا موسوی نیا: ص ۹۹
▪ کتاب گزاری: ص ۱۰۳
▪ پاسداشت: ص ۱۰۵
▪ تا دم عیسی تو را زنده کند! / نصرالله قادری: ص ۱۰۷
▪ انتهای سخن: ص ۱۰۸
▪ کاریکاتور: ص ۱۰۹
▪ بخش انگلیسی: ص ۱۱۱