▪ پیام روزجهانی تئاتر ▪ گزارشی در چهار پرده ▪ کشتی پهلو شکسته

▪ ابتدای سخن / سردبیر: ص ۳

▪ پیام روزجهانی تئاتر / جس کیا کاوا: ص ۵

▪ تولدها، پروازهای بی بازگشت در بهار: ص ۶

▪ نوروز شما چگونه گذشت: ص ۹

▪ اخبار تئاتر ایران و جهان / مریم ادیبی: ص ۱۲

▪ اخبار ویژه / محبوبه صادقی: ص ۱۴

▪ در فضای مجازی / رویا پارکی: ص ۱۶

▪ معرفی نشریات و جشنواره های خارجی / فاطمه مدنی: ص ۱۸

▪ رپرتوار نمایش (زمین و چرخ) / محبوبه صادقی: ص ۲۰

▪ گزارش نخستین گردهمایی مدیران کل: ص ۲۱

▪ بخشی از نمایشنامه «فاوست»: ص ۲۴

▪ گزارشی در چهار پرده: ص ۲۵

▪ زندگی نوشت حمیدرضا نعیمی: ص ۲۶

▪ گفت و گو با حمیدرضا نعیمی: ص ۲۸

▪ بازی های رنگارنگ: ص ۳۱

▪ واگنر یکی از شخصیت های خوشمزه: ص ۳۲

▪ اجرایی برنامه ریزی شده: ص ۳۳

▪ حرفی که انتظار ما از یک تئاتر خوب است: ص ۳۴

▪ پیش درآمدی در شناخت گوته و فاوست او / رضا نجفی: ص ۳۵

▪ کشتی پهلو شکسته: ص ۳۹

▪ بهشت روی اقیانوس: ص ۴۰

▪ تئاتر و سینما زاییده ی یک زهدانند / بهروز غریب پور: ص ۴۲

▪ بازیگری در سینما و تئاتر / حسین فرخی: ص ۴۴

▪ بکت در فیلم / گابریلا بورخس: ص ۴۸

▪ مونتاژ در تئاتر و سینما / آتوسا راستی: ص ۵۰

▪ نظام نشانه های تئاتر و سینما / رحیم عبدالرحیم زاده: ص ۵۲

▪ ایبسن بر پرده سینما / ویگدیس لیان: ص ۵۳

▪ مقدم های بر فیلم شناسی ایبسن / ساناز بیان: ص ۵۴

▪ سینما و تئاتر در رقابت با یکدیگر: ص ۵۸

▪ ما خودباختگی را تقویت می کنیم / محبوبه صادقی: ص ۶۲

▪ تله تئاتر خدمت بزرگی است به تئاتر کشور: ص ۶۳

▪ گفت و گوی پارتیزانی با علیرضا خمسه: ص ۶۴

▪ بازیگر آقای صحنه / رویا پارکی: ص ۶۶

▪ درس هایی از درس / علیرضا غفاری: ص ۶۹

▪ داستان شکنجه شده / مهدی نصیری: ص ۷۰

▪ افسون شده های روسی / مهدی نصیری: ص ۷۱

▪ تئاتر کودک زخم التیام نیافته / سعید محبی: ص ۷۳

▪ پرسوناژهای پارادوکس کیال / حسن پارسایی: ص ۷۴

▪ کلیدی که هیچ قفلی / هومن نجفیان: ص ۷۷

▪ دایره المعارف / علی طرخان: ص ۸۰

▪ تاریخچه ی تئاتر در استان مرکزی / علی ایزدی: ص ۸۳

▪ گفت و گو با ناصر کریمی نیک: ص ۹۱

▪ گفت و گو با حجت الله سبزی: ص ۹۲

▪ گفت و گو با حسین اقبالیان: ص ۹۴

▪ گفت و گو با علیرضا گلستانی: ص ۹۵

▪ گفت و گو با عباس سلطانی: ص ۹۶

▪ یک متد: زارلی و بازیگری روان شناختی / جان هاپ کینز: ص ۹۷

▪ نگاهی به زندگی و آثار اونیل / نورا موسوی نیا: ص ۹۹

▪ کتاب گزاری: ص ۱۰۳

▪ پاسداشت: ص ۱۰۵

▪ تا دم عیسی تو را زنده کند! / نصرالله قادری: ص ۱۰۷

▪ انتهای سخن: ص ۱۰۸

▪ کاریکاتور: ص ۱۰۹

▪ بخش انگلیسی: ص ۱۱۱

ماهنامه تئاتر نمایش

صاحب امتیاز: انجمن نمایش

مدیر مسئول: مجید سرسنگی

سردبیر: محمد حسین ناصربخت

مدیر اجرایی: نوید هقان

محل انتشار: تهران

تلفن: ۶۶۷۰۵۱۰۱-۷-۶۶۷۴۰۲۱۰ داخلی ۳۱۹ (۰۲۱)

فاکس: ۶۶۷۰۳۴۸۵ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار (ارفع)، تالار وحدت، کدپستی ۱۱۳۳۹۱۴۹۳۴

سایت اختصاصی: www.theater.ir

نشانی الکترونیک: nameyesh_magazin@yahoo.com