▪ دنیای جادویی دختر ۹ میلیمتری ▪ غول ها دیگر ترس ندارند بازیچه تکنولوژی شده اند ▪ تماشاگران سه بعدی

▪ تبعات فساد مالی درون خانوادگی انیمیشن / محمدتقی فهیم: ص ۸

▪ رویدادهای داخلی و خارجی: ص ۱۰

▪ دنیای جادویی دختر ۹ میلیمتری: ص ۱۶

▪ انیمیشن های خارجی درخشیدند / پریوش فهیم: ص ۱۷

▪ جلوه های بصری عالی جبران فیلم نامه کسالت بار / مترجم: پریسا کاشانیان: ص ۲۳

▪ بی مزه گی هم حدی دارد: ص ۲۶

▪ آبروی تلویزیون / مترجم: مهدی ترابی مهربانی: ص ۲۸

▪ غول ها دیگر ترس ندارند بازیچه تکنولوژی شده اند / حسین گیتی: ص ۳۶

▪ هدف ، حفظ حس و حال قدیمی / مترجم: شهریار جعفرزاده: ص ۳۷

▪ حرف تو حرف: ص ۳۸

▪ غافلگیر شدیم: ص ۴۰

▪ بضاعت انیمیشن ما این است؟: ص ۴۲

▪ وسواس بیشتر به خرج دهید / امیرمحمد دهستانی: ص ۴۶

▪ بوفالوهای آبی و ماموت پشمالو / مریم حیدری: ص ۴۷

▪ قلب هایی پر از عروسک / سلما محسنی اردهالی: ص ۵۲

▪ تماشاگران سه بعدی: ص ۵۴

▪ قدرت استثنایی: ص ۵۵

▪ داستانی تاریک منطبق با جهان بت من / مترجم: مهیار جعفرزاده: ص ۵۸

▪ تاثیر موسیقی بر توانایی های ذهنی کودکان / علی میرآقاسی: ص ۶۰

▪ مواظب ناخن ها و قلب تان باشید / سعیده سلیمانی: ص ۶۲

▪ ساختار شغلی معیوب / امیرمسعود علمداری: ص ۶۴

▪ بال هایی برای پرواز من / بهزاد میرمظفری: ص ۶۶

▪ واقع گرایی دل فریب روسی / سعید چاواری: ص ۶۸

▪ هر چه خالص تر بهتر / مترجم: شهره نوربخش: ص ۷۳

▪ طلسم همارپال / محمدرفیع ضیایی: ص ۷۴

▪ پایه گذار محبوب سگا / مترجم: مریم حیدری: ص ۷۶

▪ کارتونک: ص ۷۷

ماهنامه پیلبان انیمیشن

موضوع : سینما، گرافیک، کاریکاتور

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیرمسعود علمداری

روابط عمومی و تبلیغات: هدی عظیمی وحدت

امور داخلی: شهرام وفائی

تلفن : ۸۸۳۲۸۰۶۱

پیام‌گیر: ۸۸۳۱۶۵۲۴

دورنگار : ۸۸۳۲۴۵۷۰

نشانی: تهران، میدان هفتم تیر، کوچه شیمی، پلاک ۹۰، طبقه اول

تهران ـ صندوق پستی: ۹۴۹-۱۵۷۴۵

سایت اختصاصی : www.pilban.ir

پست الکترونیکی: Info@pilban.ir