▪ انجمن نظارم صنفی کشاورزی در مشهد تشکیل شد ▪ بررسی وضعیت خشکسالی در خراسان رضوی ▪ مرگ و میر در جوجه های تازه تفریح شده

▪ راه حل بحران آب ،سیستم های آبیاری تحت فشار یا تقویت سفره های آب زیرزمینی؟: ص ۲

▪ نظارت بر کمباین های مهاجر استان خراسان رضوی ضعیف است: ص ۳

▪ دستگاه های اداری که منابعی طبیعی را تخریب کننده باید ده برابر آن خسارت پرداخت کنند: ص ۴

▪ انجمن نظارم صنفی کشاورزی در مشهد تشکیل شد: ص ۸

▪ سد یکی از عوامل تخریب میحط زیست: ص ۱۲

▪ کتابهای معرفی شده از طرف سازمان جهاد کشاورزی خراسان روضوی: ص ۱۵

▪ احداث باغ سیاحتی توسط شرکت تعاونی کارمندان صنعت برق خراسان رضوی: ص ۱۶

▪ تشکیل انجمن صنفی کارفرمایان آب بران آبهای زیر زمینی دشتی نریمانی مشهد: ص ۱۸

▪ ۷۰ متر کاهش سطح آب زیر زمینی و فرونشست دشت مشهد: ص ۲۱

▪ تولید کنندگان ما جزو دهک های پایین درآمدی هستند: ص ۲۴

▪ بررسی وضعیت خشکسالی در خراسان رضوی: ص ۲۹

▪ شرکت کشاورزان باغ و دشت تنها تولید کننده مخازن سم پاشی فایبر گلاس: ص ۳۰

▪ رخ پلاستیک توس اولین تولیدکننده پوشش های سه لایه گلخانه ای به عرض ۱۴ متر در خاورمیانه: ص ۳۲

▪ معرفی سم علف کش جدید آتلانتیس توسط مسئولان شرکت بایر در خراسان رضوی: ص ۳۴

▪ مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی: ص ۳۶

▪ مرگ و میر در جوجه های تازه تفریح شده: ص ۴۰

▪ اخبار: ص ۴۴

▪ میانگین قیمت محصولات کشاورزی و دامی مربوط به بهمن ماه ۱۳۸۸: ص ۵۰

▪ میانگین قیمت محصولات کشاورزی و دامی مربوط به بهمن ماه ۱۳۸۸: ص ۵۱

ماهنامه سبز زیست

کشاورزی و دامپروری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس سیدمحمدرضا میرسهیل

مدیر اجرایی: نجمه طریقی

محل انتشار: مشهد

تلفن: ۸۹۲۷۲۹۵-۰۹۱۵۵۰۱۹۸۲۱ (۰۵۱۱)

نشانی: مشهد، چهارراه دانش آموز، بین دانش آموز ۲۲ و ۲۴ ، پلاک ۱۶

سایت: www.sabzzist.com

نشانی الکترونیک: sabzzistmag@yahoo.com