سوء استفاده از قدرت  و حمله به دموکراسی

ادعا می شود که ایالات متحده یکی از آزاد ترین جوامع جهان است و از سویی نظام سیاسی و جامعه مدنی این کشور به عنوان الگو به دیگر کشورها ارائه می شود. ولی واقعیت این است که طبق اعتراف شماری از روشنفکران برجسته، نظام سیاسی این کشور از خلاء دموکراتیک عمیقی رنج می برد.