زندگینامه شهید فتحی شقاقی

«فتحی ابراهیم عبدالعزیز الشقاقی» سه سال پس از شکست ۱۹۴۸ اعراب در برابر رژیم‌صهیونیستی در اردوگاه رفح واقع در نوار غزه، چشم به جهان گشود. خانوادة او را می‌توان خانواده‌ای فقیر و متدین توصیف کرد.