این ده نفر

محسن صفایی فراهانی یکی از مدیران درجه یک جمهوری اسلامی است که همه آنهایی که از نزدیک با او کار کرده اند می دانند که او چه توانایی هایی در مدیریت دارد.