ابرهای تیره برفرازمذاكرات صلح خاورمیانه

اسرائیل اندك اندك نرمش بیشتری نشان می دهد؛ بعد از مواضع سرسختانه «آریل شارون» و همكارانش در خصوص عدم تخلیه كرانه باختری رود اردن و جلوگیری از شركت فلسطینی های ساكن بیت المقدس شرقی در انتخابات ژانویه آینده دولت خودگردان، اكنون از سرزمین های اشغالی خبر می رسد كه تل آویو نه تنها به نیروهایش دستور داده است كه در خارج مناطق تحت نظارت دولت خودگردان مستقر شوند، بلكه ادامه ساخت دیوار حائل را به تعویق اندازند و چنان كه «رعنان گیسین» به «الجزیره» گفت: نرمش بیشتری در مورد شركت اعراب اسرائیلی (فلسطینی ها) در انتخابات آینده سرزمین های اشغالی نشان خواهد داد.