حقوق بشر ۵۷ ساله شد

ماه میلادی دسامبر كه چند روزی است در آن قرار گرفته ایم، شاید وقایع متنوعی را در طول تاریخ، در دل خود ثبت كرده باشد، اما ثبت دهم دسامبر ۱۹۴۸ كه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، قطعاً یكی از مهمترین وقایع تاریخی این ماه تلقی خواهد شد.