مرگ یاسر عرفات امید به شكل گیری دیپلماسی جدید و تلاش برای دست یافتن به قدرت از سر گرفته شد

نخستین هدف رهبری فلسطین پس از مرگ یاسر عرفات در تاریخ ۱۱ نوامبر, تلاش برای حفظ وحدت در فلسطین درآستانه ورود سرزمین‌‏های اشغالی به دورانی جدید است.