تأثیر انتخاب مجدد بوش در شرق آسیا

وقتی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۰۱ میلادی، جورج دبلیو بوش به عنوان رئیس جمهوری آمریكا انتخاب و وارد كاخ سفید شد، این انتخاب تا حدودی رهبران چین را نگران كرد.