سنگینی حفظ مفاد برجام بر دوش اوروپا

به نظر می رسد مقام های اروپایی از فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی تا بالاترین مقام های کشورهای اروپایی از جمله آلمان, انگلیس, ایتالیا, فرانسه و منافع زیادی در حفظ برجام می بینند که تا این حد در مقابل آمریکایی ها ایستادگی می کنند البته این مقاومت و ایستادگی معلوم نیست تا کی ادامه یابد و آنچه مسلم است این است که اروپایی ها همواره در صدد کسب بیشترین منافع در قراردادها و توافق ها هستند و برجام نیز برای آنان حکم همین مساله را دارد سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا, اروپا را دربرزخ همراهی و همراهی نکردن توافق برجام قرار داده هرچند مقام های اروپایی پس از این اظهارات, طرف ایران را گرفتند و فاصله خود را با مواضع ترامپ حفظ کردند در ادامه بیشتر بخوانید

همپیمانی اروپا با آمریکا بر کسی پوشیده نیست. آمریکا همین حالا وظیفه امنیت اروپا را برعهده دارد هر چند ترامپ هم در شعارهای انتخاباتی و هم پس از آن نسبت به این موضوع اعتراض داشته و خواستار تجدید نظر در این خصوص است.

با وجود این نباید این موضوع را نادیده گرفت که به هرحال نزدیکی اروپا و آمریکا خیلی فراتر از این موضوعات است و پیشینه های تاریخی و رفت و آمدهای دهه ها و قرن اخیر بین اروپاییان و آمریکایی ها چیزی نیست که به فراموشی سپرده شود.

اروپا و آمریکا در خیلی از قراردادهای منطقه ای و پیمان های بین المللی با یکدیگر روابط تنگاتنگی دارند. شاید یکی از مهمترین آنها ناتو باشد که اروپا و آمریکا را به این شکل در کنار هم قرار داده است.

البته رابطه آمریکا و اروپا فقط به پیمان آتلانتیک شمالی یعنی ناتو معدود نمی شود بلکه دو طرف در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... دارای روابط گسترده باهم هستند و هیچ قاره و کشوری در جهان وجود ندارد که دارای چنین روابط نزدیکی باهم باشند. با این پیشینه روابط آمریکا و اروپا، شاید به تصور برخی ها، جدا کردن آنان از یکدیگر بسیار مشکل و یا حتی نشدنی باشد. با این حال با همه این استدلال ها، اروپا در مساله برجام از آمریکایی ها حمایت نکردند زیرا مواضع ترامپ به حدی کودکانه و ضعیف بوده که حتی اروپایی ها نیز به آن روی خوش نشان نداده اند.

ترامپ در یکسال اخیر چنان مواضع غیر اصولی در عرصه بین المللی و روابط با سایر کشورها در پیش گرفت که اروپایی ها اصلا حاضر نیستند که همه تخم مرغ ها را در سبد آمریکایی ها بگذارند.

بااین حال اروپایی ها خیلی دلایل دارند که روابط خود را همچنان با ایران حفظ کنند. ایران از نظر آنان یک کشور قدرتمند در منطقه است که می تواند خیلی از مسایل منطقه ای از جمله تروریسم و ناآرامی ها را رفع کند.

ایران در منطقه حساس خلیج فارس که دارای ذخایر عظیم انرژی است قرار دارد و امنیت این منطقه تا حدود زیادی به تهران وابسته است. روزانه منابع انرژی زیادی از این منطقه خارج می شود که در صورت نبود امنیت، انتقال انرژی مثل نفت و گاز به شکل کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

مسایل فلسطین، لبنان، عراق و حتی افغانستان و سایر کشورهای منطقه تا حدودی متاثر از سیاست های ایران است و اروپا به هیچ وجه نمی تواند چنین کشوری را در حل معادلات منطقه ای و بین المللی نادیده بگیرد.

همچنین برهم زدن برجام می تواند برای اروپا هزینه های بزرگتری داشته باشد.برجام یک توافق بین المللی است وکشورهای قدرتمند اروپایی و اتحادیه اروپایی پای آن را امضا کرده اند و از این رو آنان به سادگی نمی توانند از انجام آن شانه خالی کنند.

پشت پا زدن به این توافق یعنی اروپاییها به خیلی از توافق های خود نمی توانند پایبند باشند که این مساله می تواند وجهه خوبی برای این قاره در نزد سایر کشورها نداشته باشد.

توافق برجام غیر از روسیه، چین، انگلیس؛ به امضای اتحادیه اروپا هم رسیده که مشتمل بر دستکم 27 کشور است. بنابر این رویگردانی از این توافق هزینه های زیادی برای اروپا دارد و اتحادیه اروپا هم نمی تواند به سادگی در این مساله با آمریکا همصدا شود. به هرحال این احتمال را باید بدهیم که اروپا با فشار آمریکا مقاومت خود را از ادامه این توافق از دست بدهد. آمریکا برای برهم زدن برجام به فشارهای خود ادامه خواهد داد.

شرکت های مرتبط با ایران را تحریم خواهد کرد و از اروپا نیز خواهد خواست اینکار را انجام بدهد. اروپا طبیعتا درخصوص برجام به منافع خود می اندیشد. هرکسی که بتواند این منافع را برای آنان تامین کند به طرف آن خواهند رفت. موقعیت استراتژیک ایران، حضور قدرتمند ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در حل مسایل منطقه ای چیزی نیست که آمریکا بتواند آن را به اروپایی ها بدهد از این رو اروپا در موضوع برجام بسیار هوشیارانه عمل خواهد کرد.

با اینحال در سیاست هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و اروپایی ها امکان دارد به توافقات خود عمل نکنند که باید سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشند.