سید اسدالله لاجوردی, ۱۳۱۴ ش در جنوب تهران متولد شد پدرش علی اكبر, هیزم فروش بود اسدالله در دومین سال تحصیلی در دبیرستان , ترك تحصیل كرد و در كنار پدر به كار مشغول شد

سید اسدالله لاجوردی، ۱۳۱۴ ش. در جنوب تهران متولد شد. پدرش علی اكبر، هیزم‌فروش بود. اسدالله در دومین سال تحصیلی در دبیرستان‌، ترك تحصیل كرد و در كنار پدر به كار مشغول شد. با این همه‌، درس را در منزل به صورت فراگیری علوم قدیمه ادامه داد. علاوه بر این ادبیات عرب و علوم حوزوی را در حد كفایه فراگرفت و جلسات تفسیر قرآن در منزلش تشكیل داد. اسدالله لاجوردی از شاگردان شهید بهشتی و مطهری بود و در شكل‌گیری جمعیت مؤتلفه اسلامی نقش اساسی داشت‌. پس از ترور حسنعلی منصور ـ نخست‌وزیر وقت ـ در بهمن ۱۳۴۳ بسیاری از اعضای این جمعیت از جمله اسدالله لاجوردی دستگیر شدند. او پس از محاكمه به ۱۸ ماه حبس تادیبی محكوم شد . در این مدت كمرش در شكنجه‌هایی كه متحمل شد شكست وچشمش نیز آسیب دید.

لاجوردی پس از آزادی‌، جلسات تفسیر قرآن را از سر گرفت‌. براساس گزارش ساواك «سید كه در بازار جعفری به دستمال‌فروشی و روسری‌فروشی اشتغال داشت‌، منزل خود را به محل گردهمایی افراد مذهبی‌، مبارز و آشنا به مبانی دینی تبدیل كرده بود.» لاجوردی در اردیبهشت ۱۳۴۹ به اتهام حمله به شركت هواپیمایی ال‌آل متعلق به رژیم صهیونیستی پس از برگزاری مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و اسرائیل بازداشت و مجدداً شكنجه شد‌. او كه به ۴ سال حبس مجرد محكوم شده بود در داخل زندان نیز به آموزش مبانی دینی به زندانیان پرداخت‌ و به همین علت نیز به زندان مشهد انتقال داده شد و بخشی از محكومیت خود را در آن شهر گذراند.

لاجوردی در فروردین ۱۳۵۳ از زندان آزاد شد و در اسفند همان سال مجدداً بازداشت شد. اتهام او «فعالیتهای زیرزمینی و همچنین خودداری از پاسخگویی راجع به اقدامات خرابكارانه خود» بود و به ۱۸ سال حبس جنایی محكوم شد. او در این دوره از زندان خود، با انحرافات فكری سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بیشتر آشنا گردید. سرانجام لاجوردی در آستانه انقلاب اسلامی به همراه بسیاری از زندانیان در مرداد ۱۳۵۶ آزاد شد.

لاجوردی در كنار شهید مهدی عراقی و شهید اسلامی از مسئولان انتظامات كمیته استقبال از امام خمینی(ره) بودند. او از ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ با نظر مساعد امام خمینی و آیت الله بهشتی دادستان انقلاب تهران شد و در این سمت به مبارزه جدی با عوامل سازمان مجاهدین خلق (منافقین) كه ترور مسؤلان و مردم را در دستور كار خود قرار داده بودند، پرداخت‌.لاجوردی سرانجام اول شهریور ۱۳۷۷ درمحل كسب خود ـ بازار تهران ـ توسط دونفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ترور شد و به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی باشد.