سردار بی‌بی مریم بختیاری، زن مبارز عصر مشروطه

سردار مریم بختیاری در سال ۱۳۱۶هـ. ش سه سال پس از شهادت فرزندش علی مردان خان در اصفهان به دستور رضاشاه، زندگی را بدرود گفت.