رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در حفظ نظام اسلامی

کسانی که اهل قلم هستند, اهل بیان هستند کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند, مردم را دعوت به جهاد بکنند

کسانی که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند، مردم را دعوت به جهاد بکنند. اگر خدای نخواسته از قلمی، از زبانی چیزی بیرون بیاید که موجب تشتت بشود، جرمی است نابخشودنی پیش خدای تبارک و تعالی. همه اهل این کشور هستید و می خواهید کشورتان را حفظ کنید. اختلاف نباشدبین تان، گوش به اشخاصی که ایجاد اختلاف می کنند ندهید و همه همصدا با هم توجه کنید به خدای تبارک و تعالی. قدرت های بزرگ که مایوس شدند از اینکه با جنگ و با حمله نظامی بتوانند کاری بکنند، دست به شیطنت زده اند و می خواهند شماها را از هم جداکنند و اختلاف بین شما بیندازند.(۱۶ /۹ /۵۹)

آن چیزی که آنها فهمیده اند و امروز احساس کرده اند این است که اسلام است که آنها را عقب نشانده، اسلام است که این قشرهای مختلف را با هم مجتمع کرده است، اسلام است که قطره ها را به صورت یک سیل خروشان درآورده. آنها اساس مطلبشان این است که به اسلام صدمه وارد کنند و امروز همه ملت از نظامی و قوای مسلح گرفته تابازاری و دانشگاهی و همه جا، زارع و کارگر و کارمند و همه قشرهای ملت، اینها امروز باید پاسدار اسلام باشند، اسلام عزیزامروز به ما سپرده شده است و شما باید این اسلام را نگه دارید وبه نسل های آتیه بسپارید.

اگر امروز اسلام خدای نخواسته لطمه ببیند، آسیب ببیند، این گناهش به گردن همه ماست، یک قشر خاصی مسوول نیستند. «کلکم راع و کلکم مسوول » همه مسوول هستید، همه ملت مسوول هستند، همه ملت باید مراعات بکنند آن احکام اسلام را، اسلام حق دارد به همه ما وبه همه انسان ها، الان اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستیم واگر آسیب ببیند همه ما مسوول هستیم.(۲۲ /۹ /۵۹)

امروز برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزهایی که درذهن هایمان هست و کدورت هایی که فرض کنید یک وقتی داریم، دست برداریم، برای خدا با هم باشیم، اگر این طور شد شما حفظ خواهیدشد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا. و من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسلام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا سیلی خواهد خورد و بدانید که به این زودی دیگر نمی تواند سرش را بلند کند. این الان یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه تکالیف بالاتر است، حفظ اسلام درایران. و حفظ اسلام در ایران به وحدت شماهاست.(۱ / ۱ /۶۲)

همه می دانیم که کشور ما در حال جنگ و انقلاب، سختی ها ومشکلاتی را تحمل کرده و کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و کم درآمد و خصوصا اقشار کارمند و اداری در تنگنای مسایل اقتصادی نیستند، ولی آن چیزی که همه مردم ما فراتر از آن رافکر می کند، مساله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت کرده اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت.

ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش های اسلامی هستند، به خوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، باالفبای مبارزه بیگانه اند. و آنهایی هم که تصور می کنندسرمایه داران و مرفهان بی درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می کنند، آب در هاون می کوبند. بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام وراحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگزبا هم جمع نمی شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپا دارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ماباید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم.

امریکا و استکبار در تمامی زمینه ها افرادی را برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند; در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماهارا که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده ام، اینان باتزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود می کنند، اینهابا قیافه های حق به جانب و طرفدار دین و ولایت، همه را بی دین معرفی می کنند، باید از شر اینها به خدا پناه بریم. و همچنین کسانی دیگر که بدون استثنا به هر چه روحانی و عالم است حمله می کنند و اسلام آنها را اسلام آمریکایی معرفی می نمایند، راهی بس خطرناک را می پویند که خدای ناکرده به شکست اسلام ناب محمدی منتهی می شود. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد.

امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخ های سفید و سرخ را ازبین خواهد برد.(۲۹ / ۴ /۶۷)

بی تردید رمز بقاء انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمزپیروزی را ملت می داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.

اینجانب به همه نسل های حاضر و آینده وصیت می کنم که اگربخواهید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار واستثمارگران خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم بر آن سفارش فرموده است ازدست ندهید.(۱۵ /۳ / ۶۸)

رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیه الله العظمی خامنه ای

اگر جامعه معلمان در یک کشور عزیز و گرامی داشته شوند، این فقط عزیز داشتن یک عده از مردم نیست; این عزیز داشتن علم وتعالی و پیشرفت است; عزیز داشتن انسان است. این که در کشور ازمعلمان تجلیل می شود، صرفا لفاظی و تعارف نیست; معنای این حرفهاو این گفتنها این است که فضای عمومی کشور قدر علم و تعلیم وآدم شدن و عالم شدن را بدانند; این حرفها برای این است که کلاس درس، معلم درس، پدید آورنده علم و درس، گرامی داشته شود. ملتی که قدر علم و آموزش و معلم و اهمیت فرهنگ را نداند، این ملت به هر کجا هم برسد، آسیب پذیر است; از لحاظ مادی هر رشدی هم بکند،قابل سرنگون شدن و شکست خوردن است.

هر کشوری هر چه رشد مادی و ثروت دارد، از سرانگشت کارگردارد. کارگر است که ثروت را تولید می کند و رشد اقتصادی را به وجود می آورد. اگر کارگر نباشد، همه طراحان و برنامه ریزان ومتفکران اقتصادی کارشان بیهوده خواهد ماند. آن عنصر و عاملی که همه فکر و هدفها و برنامه ها و پیشرفتهای علم اقتصاد را در مقام عمل تحقق می بخشد، عبارت از سرپنجه کارگر است.

تجلیل از کارگر، تجلیل از کار است; کار خیلی مهم است. چه قدربیکاری به بشریت خسارت می زند; چه بیکاری بر اثر تنبلی و عدم همت شخص باشد، چه بر اثر این باشد که او قادر به کار نیست; چون کار وجود ندارد. پس، کار یک ارزش و یک عبادت حقیقی است.

یکی از کارهای مهم هر دو قشر، مبارزه با آن کسانی بود که می خواستند یا مدارس و کلاسها را تعطیل کنند، یا کارخانه ها وکارگاهها را به تعطیلی بکشانند. یقینا بعضی از شماها می دانیدکه خیلی سعی و تلاش شد که جمهوری اسلامی با اعتصابهای کارگری مواجه شود. چه کسانی در مقابل اینها ایستادند؟ خود کارگران.

خواستند مدارس را تعطیل کنند; چه کسی در مقابلشان ایستاد؟ خودمعلمان. اینها پیش خدا خیلی اجر و قیمت دارد. الان هم همین طوراست. الان هم انسان زمزمه هایی را می شنود که به مناسبت فلان مساله، فلان قانون، فلان بهانه، عده ای سعی می کنند، یا بعضی ازمراکز تلاش سازمان یافته می کنند، شاید بتوانند به نحوی بدنه کارگری کشور را فلج کنند! می دانید چه بر سر کشور می آید؟ آنهااین را می خواهند; آنها حقوق کارگر را دنبال نمی کنند; سعی آنهااین است که این راه سختی را که امروز دولت و مسئولان در پیش دارند و عرق ریزان و تلاش کنان و با توکل به خدا در مقابل این همه توطئه متراکم محاصره های اقتصادی، خباثتهای استکبارجهانی، کارشکنی ها، مانع تراشیها دارند پیش می روند، متوقف کنند; چگونه؟ نگذارند کار در کشور باقی بماند; بدنه کارگری رااز کار منفک کنند تا فلج بشود.

امروز کشور ما در حال گذر از یک دوران سخت اقتصادی است، تاان شاءالله به یک دوران باز، آزاد، خوب و برخوردار از رفاه برسد که مردم بتوانند از منافع و عطایا و هبات این طبیعت عظیم و این امکانات فراوانی که در کشور ما هست، استفاده کنند. ماتلاش همه را هم لازم داریم; لیکن یکی از آفاتی که در همین دوران متوجه حرکت رشد و توسعه عمومی کشور است، این است که به وسیله سوء سیاستها در کشور، شکاف بین طبقات زیاد بشود; این را بایدخیلی مراقب باشند. عده ای فقط به خود فکر می کنند; اینها کسانی هستند که نه به قشر مظلوم و مستضعف، نه به فقرا و نه به آینده کشور فکر نمی کنند; فقط به جیب و به زندگی شخصی خودشان و به گردآوری هرچه بیشتر ثروت فکر می کنند; دستگاههای مسئول نبایداجازه بدهند که اینها مرتب فاصله ها و شکافها را بیشتر کنند.

عدالت اجتماعی، اساس است.

فاصله ها باید کم بشود. بعضی از این حقوقها و پاداشها ودریافتهایی که بعضی ها دارند که از بیت المال هم است اصلاقابل توجیه و قابل فهم و قبول نیست. آن کسانی که از اموال دولتی و از بیت المال استفاده می کنند، بایستی به قدر حق و ارزش کارشان برخوردار شوند; نمی شود که عده ای برخورداریهای زیادداشته باشند. البته انقلاب اسلامی این بت تبعیض و طاغوت پروری رادر این کشور شکست.

مسئولان باید دنبال عدالت باشند; دنبال آسان کردن زندگی برای طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه ها باشند; کسانی که در روز خطراین مملکت را نجات دادند و اگر خدای نکرده بار دیگر خطری این مملکت را تهدید کند، باز هم همین جامعه کارگری و همین معلمان وهمین قشرهای محروم و همین کارمندانی که از لحاظ درآمد در سطوح پایینی قرار دارند، می روند دفاع می کنند و سینه سپر می کنند.

محمد شهرتی فر