کدام شرایط ویژه

در اثر همین تهدید بود که برخی مدعیان کنونی شرایط ویژه با ارسال نامه ای سرگشاده به محضر رهبر معظم انقلاب و در پوشش دلسوزی برای کشور, خواستار عدول از آرمان های انقلاب شدند تا به زعم خویش مانع تهاجمی شوند که آن را قریب الوقوع می پنداشتند

اعتراف سرویس های اطلاعاتی آمریکا و پیش از آن گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای مبنی بر پوچ بودن ادعاهای واشنگتن برگ زرین دیگری از دستاوردهای دیپلماسی مبتنی بر آموزه های دینی را ورق زده است، اما برخی گروه ها همچنان می کوشند تا با نادیده گرفتن این موفقیت های بزرگ و با استناد به اظهارنظر برخی مسئولان سابق، شرایط کنونی کشور را بحرانی و خطرناک! جلوه دهند. در حاشیه این فضاسازی ها مروری گذرا بر برخی مسائل با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری، افق های تازه ای از حقایق را روشن می کند:

۱) مهم ترین دلیل ذکر شده برای اثبات وجود «شرایط ویژه» در کشور افزایش تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی است: غافل از این که مسندنشینان کاخ سفید همواره در پی باج خواهی و ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و در این راه ذره ای تردید به خود راه نداده اند. اگر چه توطئه های آنان به مقتضای شرایط هر زمان در پوشش هایی خاص نمود یافته است: واشنگتن از همان اوان پیروزی انقلاب ضمن بلوکه کردن دارایی های ملت ایران در خارج، تحریم های یکجانبه ای را علیه کشورمان اعمال کرده و حمایت کامل از جریان های ضدانقلاب را در دستور کار قرار داده است. در دوران جنگ تحمیلی با تمام توان در کنار متجاوز قرار گرفت و حتی در اواخر آن به صورت مستقیم وارد مقابله نظامی شد. پس از حادثه یازده سپتامبر و به رغم شعار گفتگوی تمدن های دولت آقای خاتمی و انعطاف های فراوان، جمهوری اسلامی را در لیست محور شرارت قرار داد و تهدید کرد که پس از حمله به افغانستان و عراق نوبت به ایران فرا خواهد رسید.

در اثر همین تهدید بود که برخی مدعیان کنونی شرایط ویژه با ارسال نامه ای سرگشاده به محضر رهبر معظم انقلاب و در پوشش دلسوزی برای کشور، خواستار عدول از آرمان های انقلاب شدند تا به زعم خویش مانع تهاجمی شوند که آن را قریب الوقوع می پنداشتند! از آن زمان پنج سال می گذرد و در این مدت نه تنها آمریکا جرات تعرض به ایران را نیافته بلکه چنان در باتلاق افغانستان و عراق فرو رفته که برای رهایی خویش طی درخواست هایی کتبی و رسمی از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کرده و این خود نشانی روشن بر نادرستی تحلیل کسانی است که همواره می کوشند تا کشور را در وضعیتی خطرناک و بحرانی تصویر کنند. مقام معظم رهبری درباره تهدیدهای مورداشاره فرمودند: «شایعه می سازند که آمریکا می خواهد به ایران حمله کند، ملت ایران را با این مسائل نترسانند، زیرا مگر تا به حال آمریکا به ایران حمله نکرده است؟!» (۱) «تهدید آمریکا به تحریم ایران موضوعی تکراری است. آمریکا و برخی کشورهای دیگر از سال ها پیش جمهوری اسلامی را تحریم کرده اند، بنابراین، این ملت بزرگ را از تحریم نترسانید.»(۲)

معظم له در بخشی دیگر از سخنان روشنگرانه خویش، درباره انگیزه دشمنان از تکرار تهدیدهای توخالی یادآور می شوند: «تهدید و ترساندن، شیوه قدیمی و همیشگی سلطه گران برای تضعیف اراده و عزم ملت ها و چپاول منابع کشورها است. ترس و تسلیم در برابر دشمن، شیوه ملت ها و مسئولان کشورهایی است که قدرت عزم و اراده ملی را درک نکرده اند، اما ملت ایران با شکستن طلسم تهدید و ارعاب سلطه گران و با اتکا به تجربیات موفق ۲۷ سال اخیر خود، در مقابل هر تهدیدی مقتدرانه می ایستد و مثل همیشه ثابت می کند که وعده الهی مبنی بر یاری ملت های مومن، آزاده و عدالتخواه، وعده ای تخلف ناپذیر است.» (۳)

۲) تردیدی نیست که حاکمان نظام سلطه و در راس آن ها آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل سازش ناپذیری و روحیه انقلابی دولت نهم و دفاع قاطع دکتر احمدی نژاد از حقوق مسلم ملت ایران و جهان اسلام و انتقادات صریح او از روابط ناعادلانه حاکم بر جهان، دشمنی ویژه ای با دولت نهم و شخص رئیس جمهور دارند، اما همان طور که گفته شد، اصل این کینه توزی ها تازگی ندارد و به تصریح مقام معظم رهبری، ناشی از ماهیت انقلاب اسلامی است: «عده ای می گویند دشمن تراشی نکنید. اصل وجود و هویت جمهوری اسلامی دشمن تراشی می کند، اصل این که پرچمی به نام اسلام بلند شود و ملتی با شعار معنویت در دنیا اعلام موجودیت کند، جلب دشمنی می کند. ما بیش از این، دشمن تراشی نکردیم. مبارزه و کارشکنی و موذی گری علیه نظام اسلامی را همیشه آن ها علیه ما شروع کرده اند، ما دفاع کرده ایم. منتها دفاع جانانه. دفاعی کرده ایم که طرف مقابل فهمیده است ما اقتدار دفاع از خود را داریم و بحمدا... موفق هم شده ایم. دنیای استکبار با وجود چنین نظامی مخالف است. این مخالفت ها و موذی گری ها ادامه هم خواهد داشت.»(۴)

۳) در پاسخ به کسانی که موضوع تحریم و تهدیدها را توجیه کننده اعلام شرایط ویژه و احتمالا تخریب دولت خدمتگزار می دانند، باید گفت که به تعبیر رهبر معظم انقلاب «این تهدیدها و زورگویی ها همیشه بوده است و ملت ایران در مقابل زورگویی ها، افزون طلبی ها و دخالت ها و تهدیدهای بیگانه همیشه با چهره مصمم، با عزم راسخ، با مشت پولادین و با عقل و تدبیر ایستاده است و دشمن را به عقب نشینی وادار کرده و باز هم خواهد کرد.» (۵) وانگهی مگر این تهدیدها و تحریم ها یکباره در دولت کنونی شکل گرفت؟!

در زمان مسئولیت برخی از کسانی که امروزه بر شرایط ویژه اصرار دارند و غیرمستقیم تقصیر را به سمت دولت نشانه می روند، شدیدترین قوانین و برنامه ها برای تحریم جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تصویب شد. چرا در آن دوران، این منتقدان از شرایط ویژه سخنی به میان نیاوردند؟!

در دوره موسوم به اصلاح طلبی به رغم انعطاف فراوان دولت وقت که در مواردی بی اعتنایی به آرمان های انقلاب را به همراه داشت، ایران در لیست محور شرارت قرار گرفت. چرا در آن دوران کسی شرایط را ویژه نخواند و هشدار نداد؟! و ده ها و صدها چرای دیگر از این دست! مقایسه این مواضع نشان می دهد که بسیاری از منتقدان از دریچه تنگ جناحی به این مسائل می نگرند و عده ای نیز اگر چه از سر دلسوزی اما به واسطه فقدان اطلاعات کافی و مستند.

۴) هر فرد آشنا به الفبای سیاست و حکومت به خوبی می داند که تاکید پی در پی بر وجود شرایط ویژه، خواسته یا ناخواسته نوعی اضطراب و نگرانی را به اذهان عمومی القا می کند و به صورت خودکار شرایط بحرانی می آفریند. شایسته است کسانی که شرایط کشور را ویژه می بینند، یک بار به صورت شفاف اعلام کنند این وضعیت در چه زمینه ای وجود دارد و کدام شرایط ویژه ای ایجاد شده که پیش از این نبوده است!

البته هیچ کس حساسیت شرایط در حد متعارف را انکار نمی کند؛ زیرا طبیعی است ملتی که بر استقلال و شرافت خود پافشاری می کند و پرچمدار اسلام ضد آمریکایی و مایه امید مسلمانان جهان است و به رغم تنگناهای فوق العاده و در اوج عصبانیت و حیرت دشمنان به انرژی هسته ای دست یافته و نمودهایی از نفوذ استراتژیک خود را در جنگ ۳۳ روزه لبنان نشان داده و، در شرایط ویـژه ای به سر می برد و این وضعیت تا زمانی که حاضر به معامله بر سر شرف و حیثیت خود نگردد وجود خواهد داشت.

وانگهی به فرض بعید حتی اگر کشور در شرایط بحرانی مورد ادعای منتقدان قرار داشته باشد، راه حل منطقی این است که همراه با دولت خدمتگزار و پشت سر رهبری از لزوم ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی سخن بگویند و به دشمنان هشدار دهند که هرگونه خطایی از جانب آن ها با پاسخ قاطع، جدی و کوبنده ملت و مسئولان ایران رو به رو خواهد شد؛ اما شگفتی این جا است که این گروه به جای هشدار به بدخواهان این مرز و بوم، با بزرگ نمایی تهدیدات روانی بیگانگان به مسئولان خودمان هشدار می دهند! و با ابزارهای سیاسی و تریبون های تبلیغاتی خویش، رئیس جمهوری را که شجاعانه در برابر زورگویان جهانی ایستاده است مورد نقدهای غیرمنصفانه و گاه هجو آمیز قرار می دهند و بدین گونه آسیاب دشمن را رونق می بخشند.

۵) همان گونه که اشاره شد، منتقدان، تاکید قاطع دولت نهم و رئیس جمهور محترم بر حقوق ملت و آرمان های ناب انقلاب را عامل پیدایش شرایط به اصطلاح ویژه قلمداد می کنند و می کوشند تا با استناد به تهدیدهای دشمنان بخصوص کاخ سفیدنشینان و بزرگ نمایی قدرت دشمن، ملت را از پیگیری خواست های بحق خویش منصرف کنند. اما به راستی آیا بزرگ جلوه دادن قدرت دشمن و ضعیف شمردن توانایی های داخلی، اقدامی خردورزانه و در راستای منافع ملی به شمار می آید و آیا اوضاع آن گونه که اینان تبلیغ می کنند، خطرناک است؟ اصولا انگیزه این گروه از تاکید مداوم بر وجود شرایط بحرانی چیست؟

«با نیش قلم های زهرآلود، به خاطر انگیزه های گوناگون؛ یکی با دولت بد است، یکی با اصل مفاهیم انقلاب بد است، یکی با اصل انقلاب بد است، یکی دنبال قدرت طلبی است، یکی بر اثر کج فهمی است. نه، واقعیت قضیه این جوری نیست که این ها تصور می کنند؛ واقعیت قضیه این است که ما بحمدا یک ملت منسجم داریم؛ هم منسجم است ملت ما، هم با هوش و بیدار است.» (۶)

«این که کسانی می گویند قدرت دشمن را دست کم نگیریم حرف درستی است و در فرهنگ عمیق ملت ایران نیز مورد تاکید است؛ اما آیا عاقلانه است که دشمن را دست کم نگیریم اما در مقابل، عظمت و توانایی های ملت ایران را نادیده بگیریم؟!» (۷)

«در مقابل این دشمن، اظهار ضعف نباید کرد. اگر ضعفی هم بود، نباید در مقابل او بیان کرد، چه برسد به این که ضعفی نیست، بحران در کشور نیست. چرا دروغ می گویند؟ چرا طبق میل دشمن رفتار می کنند؟» (۸)

«بحمدا کشور با یک ملت قوی، منسجم، با هوش، بیدار و با مسئولان دلسوز، فعال و کارآمد، مشکلات شان را یکی پس از دیگری حل می کنند چه بحرانی؟ چه وضعیت فوق العاده ای در کشور هست؟! اصرار دارند ثابت کنند در کشور وضعیت فوق العاده است!» (۹)

مرتضی رضاییان فیروزآبادی

پی نوشت ها:

۱. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، بهمن ۵۸۳۱

.۲ همان

۳. همان

۴. بیانات مقام معظم رهبری در جمع با شکوه مردم کرمان، اردیبهشت ۵۸۳۱. همان

۶. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، ۵۸۳۱

.۷ بیانات معظم له در دیدار مردم آذربایجان شرقی، بهمن ۵۸۳۱

.۸ بیانات معظم له در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، ۵۸۳۱

.۹ همان