خلیجی که همیشه فارس بوده و هست

مجله امریکایی نشنال جئوگرافی به عنوان قدیمی ترین نشریه جغرافیایی دنیا در آخرین ویرایش اطلس جهان خود نقشه ای مجعول و پراشتباه را از سواحل جنوبی ایران به چاپ رسانده که در آن نه تنها از خلیج همیشگی و جاودانی فارس به خلیج عربی نام برده شده است ، بلکه نام کیش را هم به نام عربی قیس، جزیره لاوان را به شیخ شعب و جزایر سه گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) را هم به نام های عربی تغییر داده است.