سیا در بحران

دهه هفتاد میلادی برای آمریكایی ها دهه كامیابی های بزرگ سیاسی و نیز دهه رسوایی های تكان دهنده سیاسی و یاس و بی اعتمادی به سیاستمداران بود.