خلیج فارس در بازی قدرت (۲)

چندی پیش مجله آمریكایی «نشنال جئوگرافیك» در اقدامی تعجب برانگیز در نسخه اطلس ۲۰۰۴ خود از نام مجعول «خلیج عربی» استفاده نمود كه این اقدام موجب واكنش های داخلی و خارجی زیادی شد.برخی از كارشناسان سیاسی فشار آمریكا درخصوص فعالیت هسته ای ایران و همزمان با آن تغییر نام خلیج فارس در یك مجله آمریكایی را معنادار دانستند. چنین به نظر می رسد كه آمریكایی ها برای اینكه بتوانند در خاورمیانه نفوذ كنند قصد دارند انسجام این منطقه را به هم بزنند، لذا نویسنده در این مقاله سعی كرده است به بررسی استراتژی های جهانی درخصوص منطقه حساس خلیج فارس بپردازد. چنین به نظر می رسد كه آمریكا با استفاده از نام خلیج عرب، درصدد تقویت حاكمیت اعراب بر جزایر سه گانه و نهایتا تغییر ژئوپولیتیك و استراتژی های سیاسی _ امنیتی منطقه می باشد.