۱۲ میلیون ایرانی مبتلا به دیابت می شوند(۲)

در حالی كه آمار كنونی مبتلایان به دیابت در كشور حدود ۵ درصد جمعیت _ ۴ میلیون نفر _ اعلام شده، بنا بر پیش بینی كارشناسان كه از سه برابر شدن تعداد مبتلایان ظرف ۱۵ سال آینده خبر می دهند، تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت كشور مبتلا به دیابت خواهند بود.