رژیم گریپ فروت، خوب یا بد؟

بچه ها عادتها و سلیقه های غذایی مختلفی دارند و به دلیل این که هنوز در سنی نیستند که ارزش غذایی مواد خوراکی را درک کنند، رساندن مواد غذایی لازم و ضروری به آنها کمی مشکل است ؛ چون به طور طبیعی به خوراکی هایی علاقه نشان می دهند که شاید چندان هم مفید نباشد.