برای استخوان هایتان سرمایه گذاری کنید

شما از کدام دسته افراد هستید؟ شیر نمی خورید چون گران است؟ شیر نمی خورید چون فکر می کنید مخصوص کودکان ، میانسالان و بیماران است؟ شیر نمی خورید چون نگران بالا رفتن وزن یا چربی خون بدنتان هستید و دکتر تاکید کرده از مصرف چربی خودداری کنید؟شیر نمی خورید چون با معده تان سر سازگاری ندارد؟ شیر نمی خورید چون تاکنون به ارزش این ماده غذایی فکر نکرده اید؟