بررسی شیوع آسیب های کلیوی در کودکان مبتلا به دریچه پیشابراهی خلفی

دریچه های پیشابراه خلفی شایعترین علت اروپاتی انسدادی در پسر بچه ها است بروز آن یک در ۸۰۰۰ تا یک در ۲۵۰۰۰ تولد پسر زنده است علائم بالینی آن ناشی از انسداد, عفونت یا هر دو است

دریچه های پیشابراه خلفی شایعترین علت اروپاتی انسدادی در پسر بچه ها است. بروز آن یک در ۸۰۰۰ تا یک در ۲۵۰۰۰ تولد پسر زنده است. علائم بالینی آن ناشی از انسداد، عفونت یا هر دو است. تقریبا ۳۰% بیماران بطرف بی کفایتی مزمن و نهایتا نارسائی پایانی کلیه می روند. در دهه گذشته اصولا تشخیص این ناهنجاری با بکارگیری اولتراسوند دگرگون شده است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع آسیب کلیه در مبتلایان به دریچه پیشابراه خلفی است. از فروردین ۸۰ لغایت اسفند ۸۲ جمعا ۲۰ پسربچه مبتلا به این ناهنجاری از نظر اختلال عملکرد کلیه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سنی بیماران ۲۶ ماه (یک روز تا ۱۰ سال) بود. سن آنها در زمان تشخیص ۸ نفر (۴۰%) زیر یکماه، ۵ نفر (۲۵%) بین ۱ تا ۱۲ ماه، ۴ نفر (۲۰%) بین ۱ تا ۵ سال و سه نفر (۱۵%) بالاتر از ۵ سال بود. شایعترین یافته بالینی آنها به ترتیب: تب در ۱۳ نفر (۶۵%)، ادرار قطره قطره ۹ بیمار (۴۵%)، سوزش ادرار در ۷ نفر (۳۵%)، توده شکمی (مثانه متسع) در ۵ نفر(۲۵%) و ازدیاد فشار خون ۴ بیمار (۲۰%) بودند. همچنین آزوتمی در ۱۲ مورد (۶۰%) و ازدیاد کراتی نین سرم در ۱۱ مورد (۵۵%) مشاهده گردید که در ۶ مورد بالاتر از ۳ میلی گرم در دسی لیتر بود. تنگی پیشابراه خلفی در همه موارد، برگشت ادرار از مثانه به حالب در ۱۶ نفر (۸۰%) و کلیه های کوچک در ۹ بیمار (۴۵%) ملاحظه گردید. در میان آنها یکی مبتلا به سندروم دان و دیگری مبتلا به سندروم باردت- بیدل بود. با درمان طبی و حمایتی بهبودی نسبی در میزان کراتی نین سرم بیماران ملاحظه شد. علاوه بر اقدامات فوق در ۸ مورد منجمله ۵ نوزاد وزیکوستومی نیز صورت گرفت. بعد از تثبیت وضعیت بر اساس تخمین میزان تصفیه گلومرولی پنج (۲۵%) مورد مبتلا به بی کفایتی مزمن کلیه و چهار (۲۰%) مورد مبتلا به نارسائی مزمن آن بودند که فراتر از موارد مشابه در کشورهای توسعه یافته است. در ۵ نوزادی که قبل از تولد مشکل آنها تشخیص داده شده بود و زود هنگام وزیکوستومی صورت گرفت رشد کلیه و عملکرد آنها محفوظ ماند. ما نتیجه گرفتیم که به منظور پیشگیری از عوارض جدی این اروپاتی انسدادی باید کلیه زنان باردار از طریق سونوگرافی بیماریابی شوند.

علی احمدزاده

محمد مومن غریبوند